Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Martkofi Recording Studio for Visually Impaired Rising Talents

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/2

Campaign content

We are three friends brought together by our love of electronic music and book reading. Our idea is to establish the first musical sound recording studio in Transcaucasia for visually impaired and partially sighted people, where they will learn to make electronic music in various softwares and sound engineering in the village of Martkofi. It is well known that sightless people are particularly good with hearing and they are in high demand all over the world. I'm IO, a social psychologist by training, but what has always attracted me more than anything else has been electronic music. I lost my sight at the age of 14. While lying in the hospital, I used to listen to the radio to distract myself. I accidentally came across a wave where electronic music was played, probably from that time I fell in love with this genre of music. Then, over time, I found out that there are synthesizers, computer programs, in which it is possible to compose the same kind of music that I used to listen to when I was lying in the hospital as a child, and I also started my first attempts to make my own music. I slowly collected equipment and have been perfecting my music production techniques since then. The music made by me also accompanies this video, which you are watching right now. I was lucky and a few years ago I went to study in Sweden, at "Svefi Academy", where I found a fully inclusive environment. There I learned to make DAISY (Digital Accessible Information System) books, i.e. to reformat audio books into such a version that a sightless person can read books like a sighted person, that he can flip from page to page 20 at will, make notes, highlight footnotes, etc. It's like an audio book, but it's specially designed for the blind and people with reading problems. By making a musical recording studio in my village, it will be possible for people living in Georgia to create similar kind of books. Now I work remotely on foreign projects to reformat books. I wanted to use the knowledge I gained in Sweden in Georgia. Fortunately, I was not too lazy and went to the youth center of Martkofi, where the presentation of educational courses in electronic music and sound engineering was announced for young people living in Martkofi. The course was led by musicians from Tbilisi. That's how I met my new friends, we shared our creativity with each other and realized that we had the same vision. The boys started bringing their own equipment from Tbilisi, so they could teach us hands-on music production, as well as theoretical knowledge. It was associated with many financial costs and inconveniences. Luckily, The Gardabani municipality allocated us a space in the former administration building, where we want to organize a music recording studio fully equipped with equipment, an inclusive and accessible environment for everyone, so that the people who come here, like us, can be united by music and the love of books. It will be a very socially active space, a place for meetings, getting to know each other, sharing ideas and cooperation. Support us! And remember, with even a little bit of what you have left, you are allowing the blind rising stars to shine in the electronic sky!

109 Supporter

გიორგი ყარალაშვილი

414.0 GEL
June 10, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
June 10, 2024

მ ია

50.0 GEL
June 10, 2024

ნინო ზაზუნიშვილი

50.0 GEL
June 10, 2024

ana adamia

7.0 GEL
June 10, 2024

ნიკოლოზი გიუნაშვილი

10.0 GEL
June 09, 2024

მარიამ კობიაშვილი

6.0 GEL
June 09, 2024

ბელა სალთხუციშვილი

20.0 GEL
June 09, 2024

ლევანი ლორიაშვილი

100.0 GEL
June 09, 2024

ნინი ჩარკვიანი

8.7 GEL
June 09, 2024

გვანცა თვალიაშვილი

30.0 GEL
June 09, 2024

შორენა ჩიტრეკაშვილი

5.0 GEL
June 03, 2024

Geo Margiān

15.0 GEL
May 30, 2024

ლიკა ლორიაშვილი

10.0 GEL
May 29, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 28, 2024

Giorgi Kakhurashvili

20.0 GEL
May 27, 2024

გიორგი ბედიანაშვილი

50.0 GEL
May 27, 2024

ნინო სირაძე

50.0 GEL
May 27, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 27, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 26, 2024

მარინა მამული

10.0 GEL
May 25, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 24, 2024

ანონიმური

15.0 GEL
May 24, 2024

Alexandre Kordzaia

580.0 GEL
May 23, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 22, 2024

სოფიო ლიჩელი

10.0 GEL
May 21, 2024

Ana Revamped

80.0 GEL
May 21, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 21, 2024

გიკა მიქაბაძე

10.0 GEL
May 21, 2024

იო ლორიაშვილი

200.0 GEL
May 21, 2024

ვასილ ნაგრუდნი

200.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 20, 2024

Nutsa Kavlashvili

40.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 20, 2024

თათა გაჩეჩილაძე

50.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 20, 2024

ხატია ოშაყმაშვილი

100.0 GEL
May 20, 2024

ელენე კვინტრაძე

50.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 20, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
May 20, 2024

მერაბი კეჩხოშვილი

50.0 GEL
May 20, 2024

მანანა დუმბაძე

23.0 GEL
May 19, 2024

მარიამ რუხაძე

50.0 GEL
May 19, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
May 19, 2024

ირაკლი ჭმბ

50.0 GEL
May 19, 2024

ნინო დაბუაშვილი

20.0 GEL
May 19, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 19, 2024

რეზო კიკნაძე

100.0 GEL
May 19, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 19, 2024

მარიამ ინდაშვილკ

10.0 GEL
May 19, 2024

ეკატერინე მახათაძე

30.0 GEL
May 19, 2024

თამარ კორდძაია

200.0 GEL
May 19, 2024

Ann Svanidze

30.0 GEL
May 19, 2024

ბელა რ

50.0 GEL
May 18, 2024

Gigo Gogi

50.0 GEL
May 18, 2024

ანქ გვასალია

20.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

500.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 18, 2024

რეზო წულუკიძე

200.0 GEL
May 18, 2024

ნინო გოცირიძე

20.0 GEL
May 18, 2024

ხატია ცალქალამანიძე

10.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 18, 2024

თემურ ზოიძე

20.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 18, 2024

თამარ მეგრელიშვილი

10.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 18, 2024

იო ლორიაშვილი

230.0 GEL
May 18, 2024

ალექსანდრე ლორიაშვილი

40.0 GEL
May 18, 2024

ინგა ტაბლიაშვილი

5.0 GEL
May 18, 2024

თამთა ღოღაძე

10.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 18, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 17, 2024

ანონიმური

25.0 GEL
May 10, 2024

კახაბერ ლომაძე

20.0 GEL
May 10, 2024

ანონიმური

15.0 GEL
May 10, 2024

სოფიკო გოგოჩაშვილი

10.0 GEL
May 10, 2024

ლელა გუგუნაშვილი

10.0 GEL
May 08, 2024

Ana Metskhvarishvili

20.0 GEL
May 07, 2024

Ნატო ცოფურაშვილი

30.0 GEL
May 07, 2024

მზია ეპიტაშვილი

10.0 GEL
May 07, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 05, 2024

გოდერძი გოგოლაძე

10.0 GEL
May 04, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 01, 2024

ნინო საბაშვილი

50.0 GEL
April 28, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 24, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 23, 2024

ნიკოლოზ ქავთარაძე

1.0 GEL
April 21, 2024

ზურაბ მაჩიტიძე

20.0 GEL
April 21, 2024

გიორგი შოშიაშვილი

20.0 GEL
April 19, 2024

თიკო სალთხუციშვილი

10.0 GEL
April 19, 2024

რუსუდან გოგიაშვილი

200.0 GEL
April 19, 2024

Mariam Makharashvili

10.0 GEL
April 18, 2024

სპარატკი ეპიტაშვილი

20.0 GEL
April 18, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 18, 2024

ირაკლი გოგიაშვილი

100.0 GEL
April 18, 2024

დავით გოგიაშვილი

100.0 GEL
April 18, 2024

მარიამ ოთარაშვილი

50.0 GEL
April 18, 2024

მარინა მამულია

20.0 GEL
April 18, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 17, 2024

ეკა მარიამიძე

50.0 GEL
April 17, 2024

დავითი მინდიკაური

50.0 GEL
April 17, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 17, 2024

ომარი ოსიაშვილი

4.0 GEL
April 17, 2024

ნინო ძამაშვილი

10.0 GEL
April 17, 2024

ანა ჯამასპაშვილი

2.0 GEL
April 17, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style