Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

WETALK

Matchfunded by USAID 10,000 GEL

1/2

Campaign content

 We are young people who live in Tbilisi and follow the fast pace of urban life. it often happens that we don't/can't notice what's happening outside our society, sometimes we don't even notice what difficulties and challenges our classmates, friends, or colleagues are facing. We don't even talk about what the life of young people is like outside the city, nor have we considered what it means for a young person to belong to different groups (displaced, ethnic, religious, sexual minority, etc.). Various experiences have shown us and convinced us that we lack something banal and simple - TALK. Talking about experiences, our stories, news, difficulties, achievements, admiration, interests, creation, destruction, rebuilding, love, freedom, feelings and everything that is part of our life is important and appreciated. That is why we decided to create a youth platform - WE'TALK, to tell news, stories, and experiences of young people from all over Georgia. To achieve our goal, we need your support. To talk, introduce young people, their stories, blogs, or sketches, create interesting articles, break stereotypes, and share opportunities and everything about young people and for young people. We believe that you will help us achieve our great goal and together we will be able to raise the voice of the youth. with love, WE'TALK

136 Supporter

ელენე კაპანაძე

45.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

30.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

2.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

2.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

3.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

2.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
November 29, 2022

ქეთი უკლება

50.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
November 29, 2022

Tatuli dvalishvili

10.0 GEL
November 29, 2022

Tamar Chorbachidze

50.0 GEL
November 29, 2022

ნინო ნახუცრიშვილი

20.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

15.0 GEL
November 29, 2022

გიორგი ჩიქოვანი

50.0 GEL
November 29, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
November 28, 2022

Kakhaber Lomadze

10.0 GEL
November 28, 2022

ნანა ნერსეზაშვილი

10.0 GEL
November 28, 2022

ანონიმური

3.0 GEL
November 28, 2022

ანა მოსემღვდლიშვილი

5.0 GEL
November 28, 2022

Diana Maminaishvili

50.0 GEL
November 28, 2022

გიორგი აგირბაია

10.0 GEL
November 28, 2022

ნატალი გურეშიძე

10.0 GEL
November 28, 2022

გიორგი ქაჯაია

5.0 GEL
November 28, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
November 28, 2022

nodar maminaishvili

50.0 GEL
November 28, 2022

ედუარდ ფარცვანია

50.0 GEL
November 28, 2022

ჯანო გრძელიშვილი

2.0 GEL
November 28, 2022

Nino Dvalashvili

2.0 GEL
November 28, 2022

ელენე შონია

50.0 GEL
November 28, 2022

თამარ კაპანაძე

100.0 GEL
November 28, 2022

ქეთევან შოშიაშვილი

200.0 GEL
November 28, 2022

მარეხ ყურმაშვილი

10.0 GEL
November 28, 2022

მარიამ მჭედლიშვილი

10.0 GEL
November 27, 2022

მარიკა ზაქაშვილი

10.0 GEL
November 27, 2022

ანა ნახუცრიშვილი

50.0 GEL
November 27, 2022

M M

20.0 GEL
November 26, 2022

გიორგი დალაქიშვილი

20.0 GEL
November 25, 2022

Anni Chkoidze

5.0 GEL
November 25, 2022

ელენე შონია

20.0 GEL
November 25, 2022

ნათია იმნაძე

10.0 GEL
November 24, 2022

სოფი დარჩია

10.0 GEL
November 24, 2022

სოფიკო გოგოჩაშვილი

5.0 GEL
November 24, 2022

irakli melikidze

5.0 GEL
November 24, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
November 23, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
November 23, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
November 22, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
November 22, 2022

კახაბერ ლომაძე

10.0 GEL
November 22, 2022

ეთერ ალმასია

10.0 GEL
November 22, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
November 22, 2022

Mindia Tavkhelidze

10.0 GEL
November 21, 2022

ანა წულუკიძე

2.0 GEL
November 21, 2022

ტატა ცხომელიძე

50.0 GEL
November 21, 2022

გვანცა მგალობლიშვილი

10.0 GEL
November 20, 2022

ანონიმური

3.0 GEL
November 20, 2022

პოსტერების დონაცია

90.0 GEL
November 20, 2022

სალომე ბერიძე

10.0 GEL
November 20, 2022

. .

5.0 GEL
November 20, 2022

. .

5.0 GEL
November 20, 2022

. .

10.0 GEL
November 20, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
November 20, 2022

მარიამ ბერძული

30.0 GEL
November 18, 2022

Tamuna ზითანიშვილი

2.0 GEL
November 18, 2022

სალომე ლობჟანიძე

10.0 GEL
November 18, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
November 18, 2022

ანონიმური

1,000.0 GEL
November 17, 2022

რატი ჭეიშვილი

50.0 GEL
November 16, 2022

ლიზა ფარცვანია

1.0 GEL
November 16, 2022

მარიამ დევრისაშვილი

30.0 GEL
November 15, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
November 13, 2022

კახა თოდუა

20.0 GEL
November 12, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
November 08, 2022

თაკო თუმანიშვილი

15.0 GEL
November 07, 2022

ნოდარ ლაფანაშვილი

20.0 GEL
November 05, 2022

სალომე ქურდაძე

50.0 GEL
November 05, 2022

მელანო უკლება

20.0 GEL
November 05, 2022

Ani Bitsadze

100.0 GEL
November 04, 2022

Anano Gogishvili

1.0 GEL
November 04, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
November 04, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
November 02, 2022

ლანა თოთაძე

30.0 GEL
November 02, 2022

ლიზა ფარცვანია

1.0 GEL
October 30, 2022

Tamar Lomadze

20.0 GEL
October 28, 2022

მარიამ ქებაძე

20.0 GEL
October 24, 2022

გვანცა ჩხეიძე

10.0 GEL
October 24, 2022

ვახტანგ ბააკაშვილი

30.0 GEL
October 20, 2022

კახაბერ ლომაძე

20.0 GEL
October 19, 2022

ანონიმური

15.0 GEL
October 19, 2022

თამარ ჩიქოვანი

3.0 GEL
October 19, 2022

ირინა ზანდუკელი

20.0 GEL
October 19, 2022

გვანცა დავითელაშვილი

30.0 GEL
October 18, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 18, 2022

ანონიმური

3.0 GEL
October 18, 2022

თეონა სადრაძე

5.0 GEL
October 18, 2022

თამარ საბედაშვილი

100.0 GEL
October 18, 2022

ქეთი უკლება

20.0 GEL
October 18, 2022

Ivane Kharashvili

30.0 GEL
October 17, 2022

anuka lomidze

11.0 GEL
October 17, 2022

ანონიმური

40.0 GEL
October 16, 2022

მარიამ ბაღდავაძე

50.0 GEL
October 15, 2022

ირაკლი თევზაძე

50.0 GEL
October 13, 2022

Gubaz Koberidze

100.0 GEL
October 12, 2022

ნის გაბუნია

10.0 GEL
October 12, 2022

მარიამი გაბელაია

42.0 GEL
October 12, 2022

Ana Melimonadze

10.0 GEL
October 12, 2022

მელანო უკლება

20.0 GEL
October 12, 2022

თინათინი ხაფავა

30.0 GEL
October 12, 2022

ლიზი გორდაძე

10.0 GEL
October 12, 2022

ნიკოლოზ ბაშელეიშვილი

20.0 GEL
October 12, 2022

ასმათ ბოლქვაძე

10.0 GEL
October 12, 2022

სამირა ბაირამოვა

50.0 GEL
October 11, 2022

დეკო ორგანიზაცია “ჰეი”

100.0 GEL
October 11, 2022

Lela Mindiashvili

10.0 GEL
October 11, 2022

სოფი დარჩია

8.0 GEL
October 10, 2022

Gvantsa Kikaleishvili

10.0 GEL
October 10, 2022

ნათია ჯოხაძე

100.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

2.0 GEL
October 10, 2022

Meri Namgaladze

30.0 GEL
October 10, 2022

თამარ ჩიქოვანი

2.0 GEL
October 07, 2022

ქეთევანი ჟვანია - ტაისონი

20.0 GEL
October 07, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 07, 2022

ნინო წულაია

30.0 GEL
October 06, 2022

ქეთევან შოშიაშვილი

20.0 GEL
October 06, 2022

თამარი ხომასურიძე

5.0 GEL
October 06, 2022

თათული დვალიშვილი

10.0 GEL
October 06, 2022

ანი ბიწაძე

100.0 GEL
October 05, 2022

კატო მეტრეველი

20.0 GEL
October 04, 2022

თამარ ნეფარიძე

10.0 GEL
October 04, 2022

Keti Tabagari

10.0 GEL
October 04, 2022

გვანცა პეტრიაშვილი

30.0 GEL
October 03, 2022

Mariam Shoshitashvili

10.0 GEL
October 03, 2022

საბა ჩარგეიშვილი

30.0 GEL
October 03, 2022

სალომე კერესელიძე

20.0 GEL
October 03, 2022

თაკო კაპანაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

Nino Margvelashvili

1.0 GEL
October 03, 2022

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location