Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | hy | GEO | AZ

Nikozi Rock Climbers

Matchfunded by USAID 10,000 GEL

1/3

Campaign content

Villages Zemo Nikozi, Kvemo Nikozi and Zemo Khviti are located no farther than one kilometer’s distance from Tskhinvali. In 2015 we established the first rock climbers club (named Nikozi Rock Climbers Club) in the village of Zemo Nikozi, which is one of the most successful in youth competitions’ results today. We have both champions of Georgia and prizes. Our present climbing wall is set in the open air and during the winter period it is almost impossible to conduct exercises and as a result the children suspend their exercises for 3-4 months each year. Therefore, the development of our young athletes and their sports progress remains an unfulfilled task. Following multiple requests, the City Hall of Gori expressed its readiness and promised us to hand over for a training hall one building in Kvemo Nikozi, which needs an overhaul (for ex: plastering the walls, laying the floor, inserting windows and arranging new climbing walls). It is worth noting the fact that today 30 teenagers are enrolled in our club, and if there was a climbing hall, this number would at least double. The exercises would no longer be interrupted by unfavorable weather conditions. I would like to mention that Nikozi Rock Climbers Club serves all school children free of charge. It has been already 5 years, that these children have been dreaming of a small training hall and a 15-meters’ climbing wall. It is unfortunate that such a politically difficult region, which needs the intensified attention of both the state and the business sector, has been forgotten by everyone. Although, it is these children – the children of war, who protect the boundless borders today! The „borders“ which Russian occupiers drew with barbed wire on the Georgian land. The success of these children is the success of our country, and their support is everyone’s responsibility.    

66 Supporter

დემეტრე ხოფერია

96.0 GEL
November 01, 2022

გიორგი ზირაქაშვილი

20.0 GEL
October 31, 2022

მარიამი თეთრაძე

50.0 GEL
October 30, 2022

მიხეილი ლობჯანიძე

31.0 GEL
October 29, 2022

თეა მუნჩავა

10.0 GEL
October 29, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
October 29, 2022

Tamar Chincharauli

24.0 GEL
October 28, 2022

ბიძინა გუჯაბიძე

200.0 GEL
October 27, 2022

გიგა ლურსმანაშვილი

10.0 GEL
October 27, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 27, 2022

გიორგი ჭანტურია

24.0 GEL
October 27, 2022

თეა მილორავა

100.0 GEL
October 26, 2022

შალვა მექერიშვილი

50.0 GEL
October 25, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
October 25, 2022

ლუკა ცერცვაძე

50.0 GEL
October 25, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 25, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
October 25, 2022

Salome Gigauri

50.0 GEL
October 24, 2022

ლევან ტეტუნაშვილი

50.0 GEL
October 24, 2022

Mariami Chkhikvadze

260.0 GEL
October 24, 2022

ანონიმური

27.0 GEL
October 24, 2022

ანონიმური

300.0 GEL
October 23, 2022

კონსტანტინე კომახიძე

10.0 GEL
October 20, 2022

ლევან ნაცვლიშვილი

50.0 GEL
October 19, 2022

ნუცა ხუციშვილი

300.0 GEL
October 18, 2022

ალექსი მელანაშვილი

12.0 GEL
October 18, 2022

Ana Barjadze

1.0 GEL
October 18, 2022

ლევან ვარამაშვილი

50.0 GEL
October 17, 2022

ირმა ჯალაღონია

10.0 GEL
October 17, 2022

სოფიო კუსიანი

20.0 GEL
October 16, 2022

Nikoloz Akhvlediani

1.0 GEL
October 16, 2022

ნინო ქურასბედიანი

5.0 GEL
October 16, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
October 16, 2022

Alexey Nadenenko

10.0 GEL
October 13, 2022

ანონიმური

300.0 GEL
October 13, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 12, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
October 12, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 12, 2022

მარიამი მაჭარაშვილი

15.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
October 09, 2022

ანონიმური

100.0 GEL
October 08, 2022

ლაზარე კომახიძე

700.0 GEL
October 07, 2022

თამარ ავალიშვილი

10.0 GEL
October 07, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
October 07, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
October 07, 2022

ანონიმური

50.0 GEL
October 06, 2022

ხატია თედიაშვილი

20.0 GEL
October 06, 2022

Mariami Kitsmarishvili

30.0 GEL
October 06, 2022

ანონიმური

25.0 GEL
October 06, 2022

ხატია გოგიძე

10.0 GEL
October 06, 2022

ია ანთაძე

50.0 GEL
October 06, 2022

Artem Aleksandrov

700.0 GEL
October 06, 2022

ანონიმური

300.0 GEL
October 06, 2022

მედეა ტურაშვილჯ

50.0 GEL
October 05, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 05, 2022

გიორგი კივილაძე

100.0 GEL
October 05, 2022

შოთა მურცხვალაძე

50.0 GEL
October 05, 2022

მამუკა ნიკოლაზე

100.0 GEL
October 05, 2022

ანონიმური

200.0 GEL
October 04, 2022

სოფიო ჭელიძე

50.0 GEL
October 04, 2022

Nino Margvelashvili

10.0 GEL
October 04, 2022

სალომე გოგიშვილი

15.0 GEL
October 04, 2022

ქეთევან ჩაჩავა

20.0 GEL
October 04, 2022

მ ი

10.0 GEL
October 04, 2022

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location