Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Together for Education and Empowerment

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/1

Campaign content

The village of Kakhati is 10 kilometers away from the administrative center of Zugdidi. Rich in its history and worthy civil society members.
Social-economic challenges, in Kakhati as well as in the whole country, are a significant barrier to the development of society and their effective involvement. The existing limited educational resources do not give the young people living in rural areas the opportunity to be competitive and active.
Platform Orbeliani Meti turned out to be motivation and hope for young people and active women involved in the process of community education, to change and create the existing and desired reality.
Child and youth support is a continuous process in which the responsibility lies with each member of society, regardless of age or social position. That is why the young people of Kakhati decided to create a library in the village, a space that will give them the opportunity to strengthen each other through peer education, be active and increase access to various educational resources. A successful young person is an active citizen of the country, who believes that all his peers around him should have equal opportunities, that's why the educational-library space will equalize and strengthen all different opportunities.
The idea, which becomes a reality with the help of Orbeliani Meti platform, will motivate people living in the village and reduce apathy.

70 Supporter

ანუნა ბუკია

100.0 GEL
May 26, 2024

ნათია ბულისკერია

20.0 GEL
May 21, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 17, 2024

ზაზა გოჩელაშვილი

50.0 GEL
May 15, 2024

ლიკა ჭანტურია

30.0 GEL
May 14, 2024

MegoBar MegoBar

50.0 GEL
May 13, 2024

გიგა ნარმანია

150.0 GEL
May 13, 2024

მიშიკო ჩხოლარია

20.0 GEL
May 11, 2024

თეონა ფურცხვანიძე

100.0 GEL
May 09, 2024

მათე ნარმანია

50.0 GEL
May 09, 2024

როდამ ცომაია

100.0 GEL
May 09, 2024

Nino Kobakhidze

20.0 GEL
May 09, 2024

ელიკო ბენდელიანი

100.0 GEL
May 09, 2024

Ანა Ჯიქია

10.0 GEL
May 07, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 05, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
May 05, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 05, 2024

გიორგი ფაცაცია

30.0 GEL
May 04, 2024

გელა ჩახაია

50.0 GEL
May 03, 2024

ოთარი გუგუჩია

500.0 GEL
May 03, 2024

ლადო შედანია

50.0 GEL
May 03, 2024

მალვინა კოტუა

10.0 GEL
May 03, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 03, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 02, 2024

იაგო ფ.

25.0 GEL
May 02, 2024

Otar Kobakhidze

30.0 GEL
May 02, 2024

მერი ჩილაჩავა

30.0 GEL
May 02, 2024

თეიმურაზ ქირია

10.0 GEL
May 01, 2024

მედეა გეგეჭკორი

10.0 GEL
May 01, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 01, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 30, 2024

დემნა გუგუჩია

50.0 GEL
April 30, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 30, 2024

ეკატერინე ხუბულავა

10.0 GEL
April 29, 2024

ნინო ბუთბაია

10.0 GEL
April 29, 2024

მარიამ სიჭინავა

3.0 GEL
April 28, 2024

ლაშა ლოგუა

20.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

2.0 GEL
April 25, 2024

ანონიმური

2.0 GEL
April 25, 2024

მარინა შონია

5.0 GEL
April 25, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 25, 2024

თამარ კანკავა

100.0 GEL
April 24, 2024

დავით რუბენი

50.0 GEL
April 24, 2024

zaza mosia

50.0 GEL
April 24, 2024

ნინო ლოგუა

50.0 GEL
April 23, 2024

მარიამი მელქაძე

20.0 GEL
April 23, 2024

ნანა გოგოხია

20.0 GEL
April 23, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 22, 2024

ქეთი მურუსიძე

100.0 GEL
April 21, 2024

ლილია ჩიხლაძე

100.0 GEL
April 21, 2024

ლაშა სამხთუაშვილი

20.0 GEL
April 20, 2024

კახა ურიადმყოფელი

30.0 GEL
April 20, 2024

გია ქ.

200.0 GEL
April 19, 2024

მარტა ბიბილაშვილი

50.0 GEL
April 19, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
April 19, 2024

მედეა ტურაშვილი

100.0 GEL
April 19, 2024

Nanuka P

20.0 GEL
April 19, 2024

ერეკლე კალატოზიშვილი

50.0 GEL
April 19, 2024

ირაკლი ხუბუტია

10.0 GEL
April 18, 2024

თენგო სულთანიშვილი

10.0 GEL
April 18, 2024

ანა ბახტურიძე

10.0 GEL
April 18, 2024

უჩა ძიმისტარიშვილი

20.0 GEL
April 18, 2024

ლევან ლაბარტყავა

20.0 GEL
April 18, 2024

კონსტანტინე ჩოკორაია

100.0 GEL
April 18, 2024

მაია გულაია

20.0 GEL
April 17, 2024

ჟანა ქარდავა

20.0 GEL
April 17, 2024

რუსლან საჯაია

30.0 GEL
April 17, 2024

ირინე ჯიქია

20.0 GEL
April 17, 2024

T Ch

30.0 GEL
April 17, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style