Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Techno-room for Tsitelkhevi public school

1/1

Campaign content

Our project is about school that was established in the famous Georgian composer Kote Fotsveraashvili's homestead. Since that day, children have been able to hear from him at this center of knowledge that he bestowed upon the village. 52 pupils make up the small student body at the institution. Financial resources and opportunity are few. The lack of structured labs and classrooms makes it impossible to stay up to date with advancements in the digital era. Young people are gradually leaving the hamlet, which makes us consider the future even more. In order to receive an education of the same caliber as their peers who live in rural areas, students wish to alter the learning environment. The school fully shares their demand and the need to fulfill them. It is very important for us to hold a techno-room at the base of the school, where students will have access to various resources and programs, which will increase their interest in technology and master modern professions, which are so in demand in the market. A technologically organized teaching process will increase the involvement of students not only in terms of the development of technological skills, but will also contribute to a better understanding of various subjects. Lessons will be more interesting and diverse. We hope that people and companies with a sense of social responsibility will be interested in the issue of our school. That to change everything, if we can, we should start now and where it is most needed.

91 Supporter

გვანცა გრძელიძე

50.0 GEL
December 31, 2023

ირინა გასვიანი

30.0 GEL
December 29, 2023

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

400.0 GEL
December 27, 2023

გიორგი ცინცაძე

30.0 GEL
December 21, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 20, 2023

გ წ

20.0 GEL
December 17, 2023

ლევანი გელაშვილი

30.0 GEL
December 14, 2023

ხათუნა ჩარკვიანი

50.0 GEL
December 13, 2023

ია მაჭავარიანი

30.0 GEL
December 13, 2023

ანონიმური

500.0 GEL
December 12, 2023

აკაკი მელაძე

100.0 GEL
December 12, 2023

ონისიმე ფაიქიძე

30.0 GEL
December 12, 2023

დათო გურეშიძე

150.0 GEL
December 11, 2023

ნათია გელაშვილი

30.0 GEL
December 11, 2023

ქეთი გურული

20.0 GEL
December 11, 2023

მზია ლილუაშვილი

50.0 GEL
December 11, 2023

მამა გერმანე

30.0 GEL
December 10, 2023

ნათია ლელაძე

50.0 GEL
December 08, 2023

ინეზა სულამანიძე

100.0 GEL
December 08, 2023

თამარ ამაღლობელი

10.0 GEL
December 08, 2023

თინათინ ფაიქიძე

30.0 GEL
December 06, 2023

გოჩა ჭელიძე

100.0 GEL
December 05, 2023

გიორგი ლაჭყეპიანი

50.0 GEL
December 04, 2023

შალვა რაზმაძე

100.0 GEL
December 04, 2023

ხატია ვეკუა

50.0 GEL
December 04, 2023

თეკლა კვირიკაშვილი

20.0 GEL
December 04, 2023

გიორგი კოტორეიშვილი

50.0 GEL
December 03, 2023

ხათუნა კვანტრიშვილი

50.0 GEL
December 03, 2023

ანონიმური

30.0 GEL
December 03, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 02, 2023

ვალერიან გვათუა

10.0 GEL
December 02, 2023

ქეთევან ქარციძე

20.0 GEL
December 01, 2023

რომეო ფალავანდიშვილი

30.0 GEL
November 30, 2023

სოფიო ფაიქიძე

10.0 GEL
November 30, 2023

თამარ მაჭავარიანი

20.0 GEL
November 30, 2023

ინგა დვალი

50.0 GEL
November 30, 2023

მალხაზ ჭაბუკიანი

50.0 GEL
November 30, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 29, 2023

გიორგი ფაიქიძე

50.0 GEL
November 29, 2023

თამარ ჩივაძე

30.0 GEL
November 29, 2023

ნათია მუმლაძე

5.0 GEL
November 29, 2023

Teona Menapire

45.0 GEL
November 29, 2023

ნატო კვირიკაშვილი

10.0 GEL
November 29, 2023

აკაკი ჭელიძე

100.0 GEL
November 29, 2023

დავით ამაღლობელი

30.0 GEL
November 29, 2023

გრიგოლ კიზირია

100.0 GEL
November 29, 2023

ლელა ტოფაძე

30.0 GEL
November 29, 2023

იერემია გრძელიძე

35.0 GEL
November 28, 2023

მარინა მესხიშვილი

30.0 GEL
November 28, 2023

ვარდო გვენეტაძე

50.0 GEL
November 28, 2023

თამარი გრძელიძე

20.0 GEL
November 28, 2023

ნინო ბაღდავაძე

20.0 GEL
November 28, 2023

მარინა ჭელიძე

10.0 GEL
November 28, 2023

ნანა გელაᲨვილი

20.0 GEL
November 27, 2023

ლიანა ჩიტაძე

50.0 GEL
November 27, 2023

რიტა გაბისონია

20.0 GEL
November 27, 2023

ნინო ნატრიაშვილი

30.0 GEL
November 27, 2023

ინეზა ჭელიძე

20.0 GEL
November 27, 2023

ნინა მელქონიანი

20.0 GEL
November 27, 2023

ბარბარე ნიჟარაძე

10.0 GEL
November 27, 2023

მანანა კაპეტივაძე

50.0 GEL
November 25, 2023

ტრისტანი ნიჟარაძე

10.0 GEL
November 25, 2023

თამარ ნიჟარაძე

10.0 GEL
November 24, 2023

ბესიკ წიქორიძე

50.0 GEL
November 23, 2023

ირაკლი მინაძე

50.0 GEL
November 22, 2023

თინა აბულაძე

10.0 GEL
November 22, 2023

ირაკლი გორგოძე

20.0 GEL
November 22, 2023

ილია ლომინაძე

50.0 GEL
November 22, 2023

ნათია ლილუაშვილი

10.0 GEL
November 21, 2023

ცისანა სირვილაძე

10.0 GEL
November 21, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 21, 2023

მარიამ სადუნიშვილი

10.0 GEL
November 21, 2023

Giorgi Nijaraze

10.0 GEL
November 20, 2023

ირმა ჭაფოძე

50.0 GEL
November 19, 2023

მანანა თევზაძე

50.0 GEL
November 18, 2023

ბელა ლილუაშვილი

140.0 GEL
November 12, 2023

მინდია თავხელიძე

20.0 GEL
November 11, 2023

დათო პოროხოვი

30.0 GEL
November 11, 2023

ელზა ლილუაშვილი

50.0 GEL
November 10, 2023

მარინა ტუღუში

20.0 GEL
November 10, 2023

Teona Menapire

20.0 GEL
November 09, 2023

ეთერი წიქორიძე

10.0 GEL
November 07, 2023

ჯონი ფაიქიძე

5.0 GEL
November 07, 2023

თეონა მენაფირე

10.0 GEL
November 03, 2023

მირანდა გაბისონია

10.0 GEL
November 02, 2023

იერემია გრძელიძე

50.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

100.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
October 31, 2023

50.0 GEL
October 31, 2023

ელისო ჯიბლაძე

50.0 GEL
October 31, 2023

გიორგი წაქაძე

100.0 GEL
October 30, 2023

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style