Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Rehabilitation center for homeless cats

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/1

Campaign content

Animal shelter Peteasy was created to save cats living on the street and in a critical state of health. The common desire and goal of the people united here is to take care of the health of vulnerable people, promote their rehabilitation, accommodate them in a comfortable environment and contribute to the management of the homeless population.
Each Cat living here receives maximum care, love and warmth from the caretakers.
Donations received through Orbeliani Meti's crowdfunding will help us to solve one of our most important problems - to provide a high-standard 24-hour hospital for homeless animals.
Although there are several inpatients in Tbilisi, it is impossible for us, a charitable organization with scarce resources, to use them because of the incredible cost. In addition, most of them do not meet the hygienic and sanitary standards, nor do they offer professional veterinarians, which, unfortunately, often cost the lives of both the owner and the homeless animal.
That is why we are going to create our hospital, which will play the main role in saving innocent animals.

102 Supporter

ანონიმური

5.0 GEL
June 10, 2024

მარი მარტინი

500.0 GEL
May 22, 2024

ნინო თორია

59.0 GEL
May 22, 2024

ირკა Kele

50.0 GEL
May 20, 2024

ელენე ანდღულაძე

10.0 GEL
May 15, 2024

დავით ჯანდიერი

10.0 GEL
May 12, 2024

ლელა ფირცხალაიშვილი

5.0 GEL
May 10, 2024

Mariam Lomia

80.0 GEL
May 08, 2024

ლელა მჭედლური

50.0 GEL
May 07, 2024

ნოდარ ჩარკვიანი

20.0 GEL
May 07, 2024

ანონიმური

40.0 GEL
May 06, 2024

ნინო მითაიშვილი

20.0 GEL
May 05, 2024

უჩა შამუგია

20.0 GEL
May 05, 2024

ქეთევან კვანტალიანი

10.0 GEL
May 05, 2024

ანა ნემსიწვერიძე

50.0 GEL
May 05, 2024

გვანცა გორგიაშვილი

4.0 GEL
May 05, 2024

მარიამ მიქაძე

10.0 GEL
May 05, 2024

გიორგი ფირიაშვილი

200.0 GEL
May 05, 2024

ლევან მახათაძე

30.0 GEL
May 05, 2024

მარიამ ბერიშვილი

2.0 GEL
May 05, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 05, 2024

ალექსანდრე ქავთარაძე

5.0 GEL
May 04, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
May 04, 2024

თამთა დავითაშვილი

100.0 GEL
May 02, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
May 02, 2024

ანა მანჯიკაშვილი

20.0 GEL
May 01, 2024

ლაშა მეტრეველი

30.0 GEL
April 30, 2024

სალომე ჯაფიაშვილი

50.0 GEL
April 29, 2024

მარიტა ფილაური

50.0 GEL
April 29, 2024

ნიკოლოზ ქავთარაძე

10.0 GEL
April 28, 2024

ირაკლი სებისკვერაძე

5.0 GEL
April 28, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
April 27, 2024

ტატო ფაილოძე

100.0 GEL
April 27, 2024

მარია ბოტოიან

5.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
April 27, 2024

Neli Tabatadze

20.0 GEL
April 27, 2024

TAMI Shamugia

200.0 GEL
April 27, 2024

ნატა კომახიძე

30.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 27, 2024

იზო ჩიქვანაია

30.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
April 27, 2024

სანდრო გიგინეიშვილი

50.0 GEL
April 27, 2024

ნიკოლოზ გელოვანი

30.0 GEL
April 27, 2024

ქეთევან ქანთარია

100.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 27, 2024

მაია ხეჩინაშვილი

50.0 GEL
April 27, 2024

ტაო ჭალიძე

20.0 GEL
April 27, 2024

სალომე ჟვანია

37.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 27, 2024

თამთა ლომიძე

20.0 GEL
April 27, 2024

ნათია ნებიერიძე

5.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
April 27, 2024

ნინო იაკობაშვილი

5.0 GEL
April 27, 2024

მარიამ ბერიძე

5.0 GEL
April 26, 2024

Ნინო Გრიშიკაშვილი

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

ტატიანა ლუსტიკი

10.0 GEL
April 26, 2024

სოფიო შამანიდი

30.0 GEL
April 26, 2024

ekaterine margvelashvili

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

Mariam Jeladze

5.0 GEL
April 26, 2024

Johanna Hulscher

30.0 GEL
April 26, 2024

შალვა დემეტრაშვილი

5.0 GEL
April 26, 2024

ეკა გო

20.0 GEL
April 26, 2024

მაკა მეტრეველი

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 26, 2024

მარიამ მალანია

10.0 GEL
April 26, 2024

თემო კობალაძე

200.0 GEL
April 26, 2024

მარიამ ბაქრაძე

20.0 GEL
April 26, 2024

ლევან ანი

40.0 GEL
April 26, 2024

ნიკოლოზ შველიძე

100.0 GEL
April 26, 2024

ბარბარე ტეფნაძე

50.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 26, 2024

ფისოებს გაუმარჯოს

100.0 GEL
April 26, 2024

თინათინ თოიძე

10.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

4.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 26, 2024

მარიამ მელაძე

5.0 GEL
April 26, 2024

მერაბი ბეშიძე

40.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
April 26, 2024

მარი კარამელი

20.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

1.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 26, 2024

მარიამ გიგილაშვილი

3.0 GEL
April 26, 2024

ლუკა ჩითინაშვილუ

100.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

სანდრო კორკოტაშვილი

10.0 GEL
April 26, 2024

ია ფუტკარაძე

10.0 GEL
April 26, 2024

ალექსანდრე კობალაძე

200.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

500.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 26, 2024

30.0 GEL
April 26, 2024

ეთო ჩორგოლაშვილი

10.0 GEL
April 26, 2024

ანასტასია კარტოზია

10.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

გვანცა გეგელია

30.0 GEL
April 26, 2024

გვანცა აქიაშვილი

50.0 GEL
April 20, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

თბილისი