Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Rashovda – multifunctional space in Zemo Racha

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/2

Campaign content

Considering its multifaceted tourism potential and resources, Racha can easily become one of Georgia's most attractive regions. Here, diverse nature, mountain air, coniferous and deciduous mixed forests, mineral waters, cultural monuments, and other resources create unique conditions for the development of various types of tourism.     However, despite the existing resources and potential, Racha is currently the fastest-depopulating region in Georgia.   Access to cultural and social resources and non-formal education opportunities in remote cities and villages is essential for dispelling the feeling of isolation and exclusion and enabling self-development and self-realization.     The social enterprise "Rashovda" aims to create a multifunctional cultural-touristic and educational social space in Upper Racha. Here, on the one hand, opportunities for non-formal education will be created for the local population and young people; on the other hand, it will help to improve the well-being of the community of Racha through the development of the region's priority direction - tourism and its potential.     While visiting Racha, you will find an authentic and cozy social café immersed in nature, surrounded by mountains. Here, you will be able to communicate and socialize with locals, exchange ideas and inspiration, and enjoy events, exhibitions or festivals. Here, you will find the region's tourist services and agricultural products gathered in one space. The income from the social enterprise will be reinvested for social purposes.   Most importantly, Rashovda will be open to local community gatherings, and new ideas and projects will be created here.    We want ours, our friends', neighbors' and any locals' lives in Racha to be exciting and full of opportunities, where we have common interests and the opportunity to share different opinions, where we gather knowledge, experience and motivation to take care of solving the challenges around us and improve our daily life! With your support, we will be able to implement the idea of "Rashovda"!  

60 Supporter

თამარ გოგოლაძე

30.0 GEL
June 10, 2024

კახა კოტაშვილი

50.0 GEL
June 10, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
June 07, 2024

გიორგი (Giorgi) ლობჟანიძე (Lobjanidze)

75.0 GEL
June 07, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
June 07, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
June 07, 2024

ზურა ბიჭაშვილი

30.0 GEL
June 07, 2024

თენგო სულთანიშვილი

30.0 GEL
June 07, 2024

Alla Parunova

50.0 GEL
June 07, 2024

თომა ფრუიძე

100.0 GEL
June 06, 2024

თეო ნეფარიძე

30.0 GEL
June 05, 2024

სოფო ლეკიშვილი

200.0 GEL
June 05, 2024

N P

30.0 GEL
June 05, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
June 05, 2024

მარიამ გოგავა

30.0 GEL
June 05, 2024

თამარ კანკავა

100.0 GEL
June 05, 2024

გიორგი ლობჯანიძე

10.0 GEL
June 05, 2024

Vytautas Zulonas

750.0 GEL
June 05, 2024

Povilas Baranovas

150.0 GEL
June 05, 2024

ეთო არსანიძე

20.0 GEL
June 05, 2024

Mindaugas Ladas

300.0 GEL
June 04, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
June 04, 2024

Sergejus Staponkus

100.0 GEL
June 04, 2024

ანონიმური

170.0 GEL
June 04, 2024

ნანა გოგოხია

20.0 GEL
June 04, 2024

თორნიკე მაცაბერიძე

30.0 GEL
June 04, 2024

ანონიმური

421.0 GEL
June 04, 2024

ნათია აფხაზავა

50.0 GEL
June 02, 2024

ლევან ხუციშვილი

50.0 GEL
May 31, 2024

ეკატერინე დანელია

50.0 GEL
May 31, 2024

მარი გაბუნია

30.0 GEL
May 31, 2024

ანა ვ

60.0 GEL
May 30, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 15, 2024

თორნიკე მაცაბერიძე

10.0 GEL
May 13, 2024

თაკო ძაგანია

50.0 GEL
May 11, 2024

ანონიმური

14.0 GEL
May 10, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 09, 2024

Vida STRIOGIENĖ

200.0 GEL
May 08, 2024

ანი სილაგაძე

50.0 GEL
May 08, 2024

ნინია ნანდოშვილი

5.0 GEL
May 08, 2024

ლუსინე დოსტიბეგიანი

150.0 GEL
May 04, 2024

სოფიკო ბაბალაშვილი

200.0 GEL
April 30, 2024

Nika Gugeshashvili

100.0 GEL
April 25, 2024

ივეტა გოგავა

50.0 GEL
April 24, 2024

თაკო ძაგანია

50.0 GEL
April 23, 2024

ანონიმური

1.0 GEL
April 23, 2024

Emilija Mykolas

100.0 GEL
April 23, 2024

Elvis Preslis

90.0 GEL
April 20, 2024

ნინო შუკაკიძე

10.0 GEL
April 20, 2024

ნინო გვარჯალაძე

40.0 GEL
April 20, 2024

Vida STRIOGIENĖ

100.0 GEL
April 20, 2024

Ieva Rumsiene

100.0 GEL
April 20, 2024

Valdas Žindžius

50.0 GEL
April 20, 2024

ანონიმური

1,400.0 GEL
April 20, 2024

ეთერ მეტრეველი

50.0 GEL
April 20, 2024

დავით თოფჩიშვილი

200.0 GEL
April 19, 2024

თეონა რაზმაძე

20.0 GEL
April 19, 2024

თამარ ბუჭუხიშვილი

50.0 GEL
April 19, 2024

ნანა მეტრეველი

30.0 GEL
April 19, 2024

ლილი მაისურაძე

50.0 GEL
April 17, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style