Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Rustavi Cannot Breathe – Give Us Air

1/6

Campaign content

The problem: Rustavi has the worst air pollution in Georgia. Factories and local industries violate production standards and have refused to install air filtration systems, and air quality in the city continues to worsen. What we will do: Gavigude (“We cannot breathe”), a grassroots movement, has been campaigning for the last year against the air pollution in Rustavi and is working with both the local and central governments to put pressure on factories to install new filtration systems. In parallel, we want to create more green spaces in Rustavi in order to improve air quality over time. We are now teaming up with Anemone, a flower and plant shop, to start planting more coniferous trees in Rustavi. We want to create a green and healthy environment. Clean air is critical for people in Rustavi and coniferous trees will help generate more oxygen for future generations.    
We are campaigning to plant 300 trees with your support. The trees will be planted in several locations in Rustavi, while volunteers from Gavigude and the local population will take care of them. More trees mean more life, better health, fresher air, and more green spaces!
Let’s let Rustavi breathe again – together!
 

162 Supporter

ელენე კოპაძე

50.0 GEL
October 05, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ გავიგუდეთ

56.0 GEL
October 05, 2020

ხატია გრემელაშვილი

50.0 GEL
October 05, 2020

ირაკლი ჩხიკვაძე

60.0 GEL
October 05, 2020

ზვიად ასათიანი

200.0 GEL
October 05, 2020

მეგი ბაჩალიაშვილი

5.0 GEL
October 05, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
October 05, 2020

მარიამ მებურიშვილი

5.0 GEL
October 05, 2020

თამთა ბასილაშვილი

5.0 GEL
October 05, 2020

მერი თინიკაშვილი

2.0 GEL
October 05, 2020

giorgi tevzadze

2.0 GEL
October 05, 2020

თინათინ დაღუნდარიძე

2.0 GEL
October 05, 2020

თემო ქირია

20.0 GEL
October 05, 2020

ლელა ძეგველოშვილი

10.0 GEL
October 05, 2020

shorena gogidze

5.0 GEL
October 05, 2020

ამირანი რეხვიაშვილი

5.0 GEL
October 05, 2020

თამთა ჩხაიძე

15.0 GEL
October 05, 2020

ბებო ბებო

2.0 GEL
October 05, 2020

არჩილ ჟ

5.0 GEL
October 03, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
October 01, 2020

ელენა დარჯანია

5.0 GEL
October 01, 2020

Keti Murusidze

30.0 GEL
October 01, 2020

ანონიმური

50.0 GEL
September 30, 2020

ლაშა მებურიშვილი

50.0 GEL
September 30, 2020

თამთა თათარაშვილი

5.0 GEL
September 30, 2020

მარიამ აბაშიძე

1.0 GEL
September 30, 2020

Liza chumburidze

1.0 GEL
September 30, 2020

ნათია ხვედელიძე

10.0 GEL
September 30, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
September 30, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
September 30, 2020

გიორგი ჯიჯეიშვილი

5.0 GEL
September 30, 2020

tatia natsvlishvili

3.0 GEL
September 30, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 30, 2020

ნიკა ჯაჭვაძე

1.0 GEL
September 30, 2020

ანა წურწუმია

10.0 GEL
September 30, 2020

თამარ გურჩიანი

100.0 GEL
September 30, 2020

ნატო მუმლაძე

5.0 GEL
September 30, 2020

ირაკლი ბარბაქაძე

20.0 GEL
September 30, 2020

ხატია ხორავა

30.0 GEL
September 30, 2020

ლელა ბასილაია

3.0 GEL
September 30, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 30, 2020

ლიანა ჩარკვიანი

30.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

30.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

120.0 GEL
September 29, 2020

გრიგოლ ვეფხვაძე

100.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

200.0 GEL
September 29, 2020

ნანა გეგელია

5.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 29, 2020

მარიამ ვარამაშვილი

20.0 GEL
September 29, 2020

ლუსო დოსტიბეგიანი

10.0 GEL
September 29, 2020

სალომე ჯოხაძე

5.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 29, 2020

ნანა ქართველიშვილი

50.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 29, 2020

Irakli Meskhi

20.0 GEL
September 29, 2020

ხვიჩა კორაშვილი

10.0 GEL
September 29, 2020

gela bedianashvili

30.0 GEL
September 29, 2020

ლილე გრიგალაშვილი

10.0 GEL
September 29, 2020

გიორგი სეხნიაშვილი

10.0 GEL
September 29, 2020

თამარი ნასყიდაშვილი

10.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
September 29, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 29, 2020

გიორგი ფცქიალაძე

10.0 GEL
September 29, 2020

თამარი ინასარიძე

5.0 GEL
September 29, 2020

გიორგი სირაძე

20.0 GEL
September 29, 2020

გოგა გაგნიძე

5.0 GEL
September 29, 2020

tamari garsevanishvili

10.0 GEL
September 29, 2020

სოფო ფანქველაშვილი

2.0 GEL
September 29, 2020

Giorgi Tvaliashvili

5.0 GEL
September 29, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ

135.5 GEL
September 29, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ

500.0 GEL
September 29, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ

500.0 GEL
September 29, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ

500.0 GEL
September 29, 2020

ა(ა)იპ გავიგუდეთ

500.0 GEL
September 29, 2020

ელენე კოპაძე

5.0 GEL
September 29, 2020

მაია მუშკუდიანი

10.0 GEL
September 28, 2020

პავლე თვალიაშვილი

50.0 GEL
September 28, 2020

გიორგი სიფრაშვილი

45.0 GEL
September 28, 2020

L Dz

15.0 GEL
September 28, 2020

დაჩი პაპაშვილი

5.0 GEL
September 28, 2020

ნინო კახიანი

20.0 GEL
September 28, 2020

ანონიმური

70.0 GEL
September 28, 2020

ანონიმური

70.0 GEL
September 28, 2020

ნათია აკოფაშვილი

5.0 GEL
September 27, 2020

ცოტნე მთვარაძე

1.0 GEL
September 27, 2020

ანონიმური

200.0 GEL
September 27, 2020

ანონიმური

50.0 GEL
September 26, 2020

ანონიმური

111.0 GEL
September 25, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
September 16, 2020

აჩიკო არჯევანიძე

50.0 GEL
September 15, 2020

დაარღვიე .

10.0 GEL
September 13, 2020

ნანა დეისაძე

10.0 GEL
September 13, 2020

გიორგი სიფრაშვილი

50.0 GEL
September 12, 2020

დაჩი პაპაშვილი

5.0 GEL
September 11, 2020

ანონიმური

50.0 GEL
September 11, 2020

გვანცა ზარიძე

50.0 GEL
September 10, 2020

სოფიკო შუბითიძე

10.0 GEL
September 10, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
September 10, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
September 08, 2020

კახა თაბაგარი

5.0 GEL
September 08, 2020

ანონიმური

36.5 GEL
August 30, 2020

ნინო გოგოლაური

5.0 GEL
August 19, 2020

ნინო გოგოლაური

1.0 GEL
August 19, 2020

Გვანცა Ნადარეიშვილი

20.0 GEL
August 14, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
August 13, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
August 13, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
August 13, 2020

zuka mchedlishvili

1.0 GEL
August 13, 2020

ანონიმური

1.9 GEL
August 13, 2020

დაჩი პაპაშვილი

10.0 GEL
August 13, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
July 26, 2020

Tako Kartvelishvili

10.0 GEL
July 23, 2020

თამარ ჭუნაშვილი

25.0 GEL
July 19, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
July 18, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
July 14, 2020

მარიამ ბარამიძე

10.0 GEL
July 13, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
July 09, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
July 09, 2020

ნათია აკოფაშვილი

5.0 GEL
July 09, 2020

Lali Giorgidze

35.0 GEL
July 09, 2020

ივანე მაზმიᲨვილი

5.0 GEL
July 08, 2020

ZURABI DAVITULIANI

20.0 GEL
July 08, 2020

Tiko Maghedani

20.0 GEL
July 01, 2020

რატი ჭეიშვილი

50.0 GEL
June 29, 2020

ნინო სამხარაძე

30.0 GEL
June 27, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 26, 2020

ანონიმური

128.0 GEL
June 26, 2020

Tiko Maghedani

20.0 GEL
June 24, 2020

Bernard Mgaloblishvili

50.0 GEL
June 23, 2020

ელენე კოპაძე

15.0 GEL
June 23, 2020

მარიამ თვაური

5.0 GEL
June 23, 2020

Maiko Mushkudiani

10.0 GEL
June 22, 2020

Reziko Khvedelidze

50.0 GEL
June 22, 2020

Ia Rigby

50.0 GEL
June 21, 2020

Magda Darchia

25.0 GEL
June 21, 2020

Tiko Maghedani

20.0 GEL
June 21, 2020

მიხეილი მღებრიშვილი

200.0 GEL
June 21, 2020

Bernard Mgaloblishvili

50.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
June 20, 2020

Tatia Suladze

50.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 20, 2020

Tamuna Zhgenti

15.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

20.0 GEL
June 20, 2020

Aleksandre Beroshvili

20.0 GEL
June 20, 2020

Nino Shushiashvili

5.0 GEL
June 20, 2020

გიორგი არევაძე

50.0 GEL
June 20, 2020

ელენე ბურდილაძე

10.0 GEL
June 20, 2020

ნათია ბეჯიაშვილი

10.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 20, 2020

Tiko Maghedani

10.0 GEL
June 20, 2020

ამო რეხვიაშვილი

10.0 GEL
June 20, 2020

ანრი შაკიაშვილი

20.0 GEL
June 20, 2020

Shorena Gogidze

1.0 GEL
June 20, 2020

Tiko Maghedani

50.0 GEL
June 19, 2020

Nata Nozadze

10.0 GEL
June 19, 2020

თეიმურაზი გრძელიძე

50.0 GEL
June 18, 2020

Givi Kopadze

0.1 GEL
June 05, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
April 29, 2020

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

30

Contribution given

მცენარე

1 A unique supporter