Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Megrelian “Bzhaminoli”

1/1

Campaign content

‘’Bjaminoli’’ is a Mengrelian word and in literal translation it means a place from where the sun comes in. That’s why, when we decided to create a space that would bring novelty and mental clarity into people’s lives and give them the opportunity to express their emotions, we didn’t think much about the name. The idea soon became an occupation and we created the first series of electronic music events in Zugdidi. Bjaminoli is founded by people united around an idea. By people of different ages, different statuses, different experiences, who believe that such spaces are much more than just a place to have fun. Zugdidi host the only University of entire region with more than 1200 students. Most of them are from Russia occupied Abkhazia. Upon graduating high schools in Gali, Ochamchire, Sukhumi they left occupied Abkhazia to embark on higher education.  It was based on extensive conversations with these students and lengthy discussions of their interests, we came up with the idea of creating a free and safe space for youth entertainment. In big cities, there are plenty of opportunities and when those students move from the occupied territories to get higher education, it is even more difficult to travel hundreds of kilometers to the capital in order to have fun, develop and socialize. This is how the mission of ‘’Bjaminoli’’ became to launch and popularize a culture of electronic music in Samegrelo region, away from the capital and other major cities. ‘’Bjaminoli’’ has soon become one of the safest, free event series in Zugdidi with diverse guests, where everyone is equal and most importantly - the environment promotes the socialization of local and internally displaced youth. Among youth, we have also discovered a big interest in studying the profession of DJ. This is how a new idea of - founding a DJ School – was born. The school will give many young people the opportunity to develop their musical skills, acquire new profession and strengthen them economically. The absolute necessity to implement this idea is the need of musical equipment (sound recorder, tape recorder, speakers, decks), which is essential part of teaching DJing. The course will be led by invited artists/DJs.  Graduates will be given the ‘’Bjaminoli’’ platform and the music created by new DJs will be promoted through various channels. To sum it up, all this will contribute to the reduction of internal migration towards the capital and will motivate young people living in the region to stay locally and do fascinating work in their own villages and towns. And most importantly - to tell their peers living in Abkhazia that in Georgia, far from the capital, in the regions, there are plenty of opportunities to develop yourself.

405 Supporter

ანდრია გაბიჩვაძე

4.0 GEL
December 29, 2023

ლიზი მენაღარიშვილი

5.0 GEL
December 29, 2023

Ani Chkonia

1.0 GEL
December 29, 2023

ნინო შედანია

10.0 GEL
December 29, 2023

ნიკოლოზ ქავთარაძე

4.0 GEL
December 29, 2023

ცაბუნია ვართაგავა

68.0 GEL
December 29, 2023

მარიამ კვარაცხელია

1.0 GEL
December 29, 2023

ნინო მარღანია

5.0 GEL
December 29, 2023

დავით კვარა

10.0 GEL
December 29, 2023

ლადო კვარაცხელია

3.0 GEL
December 29, 2023

ანონიმური

30.0 GEL
December 29, 2023

კობა ბ

110.0 GEL
December 29, 2023

სალომე ჯინჯოლია

5.0 GEL
December 29, 2023

სესილი ძაძამია

5.0 GEL
December 29, 2023

ონისე ბულისკერია

21.0 GEL
December 29, 2023

ნინო შედანია

10.0 GEL
December 29, 2023

ნიკა ჭიჭინაძე

3.0 GEL
December 29, 2023

მაკა სართანია

50.0 GEL
December 29, 2023

კესო შონია

3.0 GEL
December 29, 2023

მადონა ჯაბუა

30.0 GEL
December 28, 2023

ნიკა ჭიჭინაძე

20.0 GEL
December 28, 2023

სოფიკო გამსახურდია

5.0 GEL
December 28, 2023

რუსუდან ყალიჩავა

50.0 GEL
December 28, 2023

ლაზიკა რეზიდენსი

300.0 GEL
December 28, 2023

გიორგი ფიფია

5.0 GEL
December 28, 2023

საბა სოსელია

1.0 GEL
December 27, 2023

Natali Saldadze

5.0 GEL
December 27, 2023

ცოტნე ბულისკერია

10.0 GEL
December 27, 2023

ლუკა ქუთელია

1.0 GEL
December 27, 2023

კესო შონია

7.0 GEL
December 27, 2023

ლევან გუდავაძე

50.0 GEL
December 27, 2023

გიგა მაქარაშვილი

50.0 GEL
December 27, 2023

აკაკი ქაქუთია

5.0 GEL
December 27, 2023

ვატო ბააკაშვილი

50.0 GEL
December 27, 2023

ვანიკო რუხაია

10.0 GEL
December 27, 2023

მეგო ბარი

50.0 GEL
December 26, 2023

რატი ჭეიშვილი

50.0 GEL
December 26, 2023

ნინო გოგოხია

10.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

244.0 GEL
December 25, 2023

ხატია ლაღიძე

30.0 GEL
December 25, 2023

თეა ჯანჯღავა

5.0 GEL
December 25, 2023

ლევან ხაჭვანი

20.0 GEL
December 25, 2023

ნინო ურუშაძე

10.0 GEL
December 25, 2023

შორენა ონიანი

5.0 GEL
December 25, 2023

იზა ოჩხიკიძე

5.0 GEL
December 25, 2023

ანა ბექაური

5.0 GEL
December 25, 2023

ანანო ოჩხიკიე

5.0 GEL
December 25, 2023

ანტონინა ძამაშვილი

50.0 GEL
December 25, 2023

ლაშა ჯანჯღავა

10.0 GEL
December 25, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
December 25, 2023

ესმა ლიპარტია

53.0 GEL
December 25, 2023

ნინო ქურდიანი

30.0 GEL
December 24, 2023

საბა კეზუა

5.0 GEL
December 24, 2023

მიშა როგავა

100.0 GEL
December 24, 2023

ანონიმური

30.0 GEL
December 23, 2023

ანი ჭანია

3.0 GEL
December 23, 2023

კახაბერ ლომაძე

20.0 GEL
December 23, 2023

გიორგი ჯანელიძე

50.0 GEL
December 23, 2023

გიორგი დანელია

30.0 GEL
December 23, 2023

კესო შედანია

7.0 GEL
December 23, 2023

მალხაზ ჭკადუა

50.0 GEL
December 23, 2023

მაგდა მოდებაძე

20.0 GEL
December 23, 2023

ზოი შეხოვცევა

10.0 GEL
December 23, 2023

ანი ჭანია

5.0 GEL
December 20, 2023

Anuna Bukia

50.0 GEL
December 20, 2023

ქრისტინა ნაჭყებია

20.0 GEL
December 20, 2023

ლიანა ბარაბაძე

30.0 GEL
December 19, 2023

ანონიმური

2.0 GEL
December 18, 2023

მაკა კინწურაშვილი

1.0 GEL
December 14, 2023

Temo Naphetvaridze

50.0 GEL
December 13, 2023

ანი გაბელია

10.0 GEL
December 13, 2023

დავით ვაჩეიშვილი

5.0 GEL
December 13, 2023

შიო ვართაგავა

10.0 GEL
December 13, 2023

ლალი ინასარიძე

5.0 GEL
December 13, 2023

სანდრო ხასია

20.0 GEL
December 13, 2023

რუსლან საჯაია

25.0 GEL
December 13, 2023

ზვიად ჯაფარიძე

30.0 GEL
December 13, 2023

კესო შონია

5.0 GEL
December 13, 2023

30.0 GEL
December 13, 2023

ირაკლი წირღვავა

20.0 GEL
December 13, 2023

კესო შედანია

5.0 GEL
December 13, 2023

მარიკა კვარაცხელია

10.0 GEL
December 13, 2023

ნანა ნერსეზაშვილი

20.0 GEL
December 13, 2023

ტასო მოდებაძე

10.0 GEL
December 13, 2023

ანონიმური

2.5 GEL
December 12, 2023

სალომე გუგუშვილი

70.0 GEL
December 12, 2023

ნათია თავბერიძე

100.0 GEL
December 12, 2023

ირინა 🤍

2.0 GEL
December 11, 2023

მაგდა მ.

1.0 GEL
December 11, 2023

ანონიმური

7.0 GEL
December 08, 2023

ივდითი კვიტია

5.0 GEL
December 04, 2023

ლუკა ქუთელია

2.0 GEL
December 01, 2023

ნანი ქაჩიბაია

3.0 GEL
December 01, 2023

ნანა ჯაფარიძე

20.0 GEL
December 01, 2023

დარეჯან კუხალეიშვილი

20.0 GEL
November 30, 2023

Mego Bar

58.0 GEL
November 30, 2023

ცოტნე ბულისკერია

1.5 GEL
November 30, 2023

გოგა ქებურია

20.0 GEL
November 30, 2023

Lima Shengelia

100.0 GEL
November 30, 2023

ნანა ჯიგანია

1.0 GEL
November 30, 2023

სესილი ძაძამია

1.0 GEL
November 30, 2023

ბადრი შონია

3.0 GEL
November 30, 2023

ანიკო თოდუა

2.0 GEL
November 29, 2023

რატი ჭეჟია

3.0 GEL
November 29, 2023

საბა კეზუა

2.0 GEL
November 29, 2023

გიორგი ჭ

30.0 GEL
November 29, 2023

Hel Io

5.0 GEL
November 29, 2023

პეტრე თოდუა

5.0 GEL
November 29, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 29, 2023

დიმიტრი ძიმცეიშვილი

2.0 GEL
November 29, 2023

ემზარ მეგნეიშვილი

2.0 GEL
November 29, 2023

რუსკა დათუკაშვილი

20.0 GEL
November 29, 2023

გელა გვასალია

10.0 GEL
November 29, 2023

მეგი ბერიშვილი

1.0 GEL
November 29, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 29, 2023

დავით ჯაბუა

10.0 GEL
November 29, 2023

ანონიმური

3.0 GEL
November 29, 2023

გიორგი ფაცაცია

20.0 GEL
November 28, 2023

მარიამ ანთია

5.0 GEL
November 28, 2023

გიორგი ლაგვილავა

5.0 GEL
November 28, 2023

ანონიმური

3.0 GEL
November 28, 2023

ciso khatelishvili

2.0 GEL
November 28, 2023

მარინა შონია

30.0 GEL
November 28, 2023

ბგ ბგ

5.0 GEL
November 27, 2023

ნანა ბერულავა

2.0 GEL
November 27, 2023

არჩილი თოდუ

5.0 GEL
November 27, 2023

მარიამ სიჭინავა

1.0 GEL
November 27, 2023

დავით როგავა

2.0 GEL
November 27, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 27, 2023

nukri kvaratskhelia

10.0 GEL
November 27, 2023

ქეთა ჯინჭარაძე

30.0 GEL
November 26, 2023

Თამარ მესხია

5.0 GEL
November 26, 2023

გვანცა კიკალეიშვილი

20.0 GEL
November 26, 2023

მარი ბენდელიანი

30.0 GEL
November 26, 2023

კონსტანტინე კ

100.0 GEL
November 25, 2023

თიკო მესხი

50.0 GEL
November 25, 2023

სალომე ფარცვანია

30.0 GEL
November 24, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 24, 2023

Murad Kolbaia

30.0 GEL
November 22, 2023

ნინო მარღანია

3.0 GEL
November 21, 2023

სესილი ღურწკაია

3.0 GEL
November 21, 2023

ანა მაქაცარია

10.0 GEL
November 21, 2023

სესილი ძაძამია

5.0 GEL
November 21, 2023

მარიამი ბელქანია

10.0 GEL
November 21, 2023

ნინო რეხვიაშვილი

5.0 GEL
November 21, 2023

ანონიმური

2.0 GEL
November 21, 2023

ნინო გვაგვალია

20.0 GEL
November 21, 2023

რატი ჭეჟია

5.0 GEL
November 21, 2023

აკაკი ბენდელიანი

10.0 GEL
November 20, 2023

ლევან ჭითანავა

10.0 GEL
November 20, 2023

Genka Chanturia

5.0 GEL
November 19, 2023

რატი ჭეჟია

5.0 GEL
November 19, 2023

დემეტრე თორდია

20.0 GEL
November 19, 2023

ელენე Როჭიკაშვილი

10.0 GEL
November 19, 2023

რუსუდან დარსანია

2.0 GEL
November 19, 2023

ვლადიმერ ქიქავა

10.0 GEL
November 19, 2023

მურო თაკალანძე

100.0 GEL
November 18, 2023

ილია ფიფია

5.0 GEL
November 18, 2023

ანი ჭანია

5.0 GEL
November 17, 2023

თამარი ბერიშვილი

100.0 GEL
November 17, 2023

კონსტანტინე სორდია

5.0 GEL
November 17, 2023

აკაკი კოროშინაძე

2.0 GEL
November 17, 2023

გოგა ქებურია

30.0 GEL
November 17, 2023

ალექსი გერგედავა

3.2 GEL
November 16, 2023

ლაშა დავითულიანი

50.0 GEL
November 16, 2023

შოთა გოგია

10.0 GEL
November 16, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 16, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 16, 2023

ნინო დგებუაძე

1.0 GEL
November 16, 2023

ბელა ქადარია

1.0 GEL
November 16, 2023

მართა ანთია

1.0 GEL
November 16, 2023

თათია ჩიქოვანი

1.0 GEL
November 16, 2023

კობა გოშუა

1.0 GEL
November 16, 2023

სოფიკო ციმინტია

1.0 GEL
November 16, 2023

თამთა ჯაპავა

1.0 GEL
November 16, 2023

თამარ ფაცაცია

1.0 GEL
November 16, 2023

დიმა ხოფერია

10.0 GEL
November 15, 2023

რატი ჭეჟია

5.0 GEL
November 15, 2023

ნათია დარასელია

20.0 GEL
November 15, 2023

კესო თოდუა

1.0 GEL
November 15, 2023

მაკა ტაბაღუა

1.0 GEL
November 15, 2023

ნინო ბერულავა

20.0 GEL
November 15, 2023

გიორგი გოგუა

0.8 GEL
November 14, 2023

Social Concept Store ESKI

37.0 GEL
November 14, 2023

nona ciramia

15.0 GEL
November 14, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 13, 2023

ნათია ანთია

20.0 GEL
November 13, 2023

Edward Kemularia

10.0 GEL
November 13, 2023

ლინა კაჭარავა

2.0 GEL
November 13, 2023

tamar kakulia

30.0 GEL
November 13, 2023

ლევან ფიფია

5.0 GEL
November 13, 2023

ირაკლი ტორუა

50.0 GEL
November 13, 2023

გელა ჯახაია

2.0 GEL
November 11, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 11, 2023

გიორგი აგირბაია

20.0 GEL
November 10, 2023

გიორგი კვარაცხელია

10.0 GEL
November 10, 2023

ანა მებონია

5.0 GEL
November 10, 2023

ანონიმური

24.0 GEL
November 10, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 09, 2023

გაბრიელ მელივა

10.0 GEL
November 09, 2023

ნათია ბაჩილავა

50.0 GEL
November 09, 2023

რატი ჭეჟია

5.0 GEL
November 09, 2023

ნინო კემულარია

13.0 GEL
November 09, 2023

ანი ბუკია

10.0 GEL
November 09, 2023

ნი კა

3.3 GEL
November 09, 2023

tamari erkvania

1.0 GEL
November 09, 2023

ცოტნე მიტიჩაშვილი

20.0 GEL
November 08, 2023

ნინი ჭიჭინაძე

2.0 GEL
November 08, 2023

ანი დიდიშვილი

1.0 GEL
November 08, 2023

გივი ჩიქოვანი

6.0 GEL
November 08, 2023

ლიკა ბერუაშვილი

50.0 GEL
November 08, 2023

ირმა ხაზალია

1.0 GEL
November 08, 2023

Tekle Zhvania

8.0 GEL
November 08, 2023

nini kalichava

5.0 GEL
November 07, 2023

ნინო ბუთბაია

10.0 GEL
November 07, 2023

თეო გოგუა

2.0 GEL
November 07, 2023

ნანა ფიფია

5.0 GEL
November 07, 2023

თედო ბიგვავა

30.0 GEL
November 07, 2023

გვანცა გიგიბერია

3.0 GEL
November 07, 2023

მეგი ფიფია

1.0 GEL
November 07, 2023

საბა სოსელია

1.0 GEL
November 07, 2023

ანონიმური

30.0 GEL
November 06, 2023

ნათია ბუავა

10.0 GEL
November 06, 2023

ლანა შენგელია

20.0 GEL
November 06, 2023

ჰელენა ადამია

5.0 GEL
November 06, 2023

Despine Tsipuria

5.0 GEL
November 06, 2023

მათე დიდიშვილი

1.0 GEL
November 06, 2023

გიორგი ქარდავა

1.0 GEL
November 06, 2023

ცირა ეგუტია

10.0 GEL
November 06, 2023

ნუგზარ აფრასიძე

1.0 GEL
November 06, 2023

გიორგი კუხალაშვილი

5.0 GEL
November 06, 2023

Dato Jikia

1.0 GEL
November 06, 2023

გიორგი სართანია

1.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 06, 2023

რ ჭულუხაძე

1.0 GEL
November 06, 2023

ნინო წულაია

10.0 GEL
November 06, 2023

მაია მ

3.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

2.0 GEL
November 06, 2023

სესილი საბეკია

2.0 GEL
November 06, 2023

Თეკლე Ცაგურია

2.0 GEL
November 06, 2023

სოფო კონჯარია

2.0 GEL
November 06, 2023

Teona Rizhamadze

50.0 GEL
November 06, 2023

ნონა ძიმცეიშვილი

1.0 GEL
November 06, 2023

Teona Rizhamadze

20.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 06, 2023

სოფიო კონჯარია

1.0 GEL
November 06, 2023

ანიკო როგავა

10.0 GEL
November 06, 2023

სესილი გაბედავა

5.0 GEL
November 06, 2023

თაბუკა ჯიქია

2.0 GEL
November 06, 2023

თაბუკა ჯიქია

2.0 GEL
November 06, 2023

თემურ სურმავა

20.0 GEL
November 06, 2023

Leo Sol

100.0 GEL
November 06, 2023

მამუკა ნაკოპია

20.0 GEL
November 06, 2023

სალომე გუგუჩია

5.0 GEL
November 06, 2023

ეკა დოლბაია

50.0 GEL
November 06, 2023

ლელა ახალაია

1.0 GEL
November 06, 2023

გელა იზორია

20.0 GEL
November 06, 2023

მაკა კინწურაშვილი

1.0 GEL
November 06, 2023

ლიკა როგავა

5.0 GEL
November 06, 2023

კესო ბელქანია

1.0 GEL
November 06, 2023

გურანდა რევია

1.0 GEL
November 06, 2023

ინგა გრიგოლია

1.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 06, 2023

ხათუნა გახარია

1.0 GEL
November 06, 2023

სალომე კვასტ

1.0 GEL
November 06, 2023

ლიკა ვაწინძე

10.0 GEL
November 06, 2023

Alex Sandro

1.0 GEL
November 06, 2023

ანა ხელაშვილი

1.0 GEL
November 06, 2023

გიორგი ბაქრაძე

1.0 GEL
November 06, 2023

თამთა აბლოთია

1.0 GEL
November 06, 2023

ხათუნა გადელია

10.0 GEL
November 06, 2023

გ ჭიჭინაძე

50.0 GEL
November 06, 2023

ქეთი შაუთიძე

1.0 GEL
November 06, 2023

მაია ფიფია

5.0 GEL
November 06, 2023

თინათინ ბუკია

5.0 GEL
November 06, 2023

ეკა ბელქანია

5.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

3.0 GEL
November 06, 2023

მარიამ ქურსუა

3.0 GEL
November 06, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 05, 2023

აია ბერაია

10.0 GEL
November 05, 2023

ანა მარგიანი

20.0 GEL
November 05, 2023

ვანო გიგუაშვილი

18.7 GEL
November 05, 2023

ლადო შედანია

50.0 GEL
November 05, 2023

ჯეკო ჩხეტიანო

5.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 05, 2023

მაია გუგუშვილი

20.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 05, 2023

ანანო მესხი

2.0 GEL
November 05, 2023

თ მ

1.0 GEL
November 05, 2023

ნინი მატუა

1.1 GEL
November 05, 2023

ლუკიანე ციკუ

10.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 05, 2023

ლაზარე ქორთუა

10.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 05, 2023

ბორის შელკა

30.0 GEL
November 05, 2023

ნია ვეკუა

50.0 GEL
November 05, 2023

გიორგი წოწკოლაური

10.0 GEL
November 05, 2023

გიორგი მაზმიშვილი

5.0 GEL
November 04, 2023

მარიამ კაკაჩია

2.2 GEL
November 04, 2023

ანნა ტარუაშვილი

50.0 GEL
November 04, 2023

ნინი ღურწკაია

10.0 GEL
November 04, 2023

თეკლე ჯღარკავა

1.0 GEL
November 04, 2023

tornike tornike

1.0 GEL
November 04, 2023

მ მეუ

10.0 GEL
November 04, 2023

მართა ვაჩეიშვილი

1.0 GEL
November 04, 2023

ნინო სიჭინავა

10.0 GEL
November 04, 2023

დავით ვაჩეიშვილი

10.0 GEL
November 04, 2023

გიორგი მარღანია

1.0 GEL
November 04, 2023

სოფო ფირცხელიანი

2.0 GEL
November 04, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 04, 2023

მილანა ჭოლარია

5.0 GEL
November 04, 2023

მილანა ჭოლარია

7.0 GEL
November 04, 2023

Luka Kikalishvili

1.0 GEL
November 04, 2023

ნინო აკობია

20.0 GEL
November 04, 2023

მზიკო გომური

10.0 GEL
November 04, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 04, 2023

დავითი ბაჩილავა

5.0 GEL
November 04, 2023

ნიკა ქებურია

15.0 GEL
November 04, 2023

კობა ქებურია

10.0 GEL
November 04, 2023

ირაკლი წირღვავა

10.0 GEL
November 04, 2023

ნატალია ბერულავა

30.0 GEL
November 03, 2023

ალექსანდრე ფირცხელიანი

2.0 GEL
November 03, 2023

სალომე გამისონია

15.0 GEL
November 03, 2023

ანანო გოგია

10.0 GEL
November 03, 2023

ლუკა ვარდოსანიძე

20.0 GEL
November 03, 2023

ირაკლი ცანავა

20.0 GEL
November 03, 2023

აკაკი ქაქუთია

1.0 GEL
November 03, 2023

ანა თოდუა

10.0 GEL
November 03, 2023

Beko Tchezhia

10.0 GEL
November 03, 2023

ირაკლი ტაბაღუა

30.0 GEL
November 03, 2023

მარიამ მჭედლიშვილი

10.0 GEL
November 03, 2023

ნინო მეშველიშვილი

1.0 GEL
November 03, 2023

ალეკო ჭეჟია

20.0 GEL
November 03, 2023

დათა აქუბარდია

10.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

1.0 GEL
November 03, 2023

ანუკი ᲭიᲭინაᲫე

2.0 GEL
November 03, 2023

10.0 GEL
November 03, 2023

თინათინი ოდიშვილი

1.0 GEL
November 03, 2023

სალომე გუგუშვილი

50.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 03, 2023

ანი კეკუა

2.0 GEL
November 03, 2023

Shota Antia

10.0 GEL
November 03, 2023

სესილი ღურწკაია

10.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

2.0 GEL
November 03, 2023

ც. ვ.

5.0 GEL
November 03, 2023

კესო შონია

5.0 GEL
November 03, 2023

ლიკა მარღანია

20.0 GEL
November 03, 2023

Besik Gerliani

30.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 03, 2023

ზვიად ქარჩავა

30.0 GEL
November 03, 2023

თორნიკე მელაძე

30.0 GEL
November 03, 2023

ონისე ბულისკერია

10.6 GEL
November 03, 2023

ბაკურ ქირია

10.0 GEL
November 02, 2023

გიგი ცქვიტაია

3.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 02, 2023

არჩილ თოდუა

30.0 GEL
November 02, 2023

რომა მეგნეიშვილი

4.0 GEL
November 02, 2023

ლალი კაშია

10.0 GEL
November 02, 2023

Iakob Pachkoria

3.0 GEL
November 02, 2023

ვიქტორ კვიტატიანი

5.0 GEL
November 02, 2023

რატი მენაღარიშვილი

10.0 GEL
November 02, 2023

ნიკა ბოხუა

3.0 GEL
November 02, 2023

ნინო შედანია

30.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 02, 2023

ნათია ხაცავა

15.0 GEL
November 02, 2023

ქეთი ბახტაძე

30.0 GEL
November 02, 2023

მარიამ ღვინჯილია

1.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 02, 2023

ლევან ანთია

30.0 GEL
November 02, 2023

ანანო გერგაია

1.0 GEL
November 02, 2023

ლუკა ძაძამია

1.0 GEL
November 02, 2023

ლიკა ჯიქურაშვილი

1.0 GEL
November 02, 2023

რუსუდან ჭყონია

10.0 GEL
November 02, 2023

სალომე დადიანი

10.0 GEL
November 02, 2023

ინგა გულუა

5.0 GEL
November 02, 2023

სოფიო ახალაია

10.0 GEL
November 02, 2023

თათია ყოლბაია

10.0 GEL
November 02, 2023

საბა კეზუა

3.0 GEL
November 01, 2023

ირმა გაბუნია

8.0 GEL
November 01, 2023

საბა კეზუა

5.0 GEL
November 01, 2023

ზურაბ ჭკადუა

5.0 GEL
November 01, 2023

ზურაბ ჭკადუა

5.0 GEL
November 01, 2023

ელზა არნანია

5.0 GEL
November 01, 2023

მარინა ნაჭყებია

5.0 GEL
November 01, 2023

თამარ მესხია

10.0 GEL
November 01, 2023

მედეა კვიკვინია

5.0 GEL
November 01, 2023

ეთერი ალმასია

10.0 GEL
November 01, 2023

გიორგი ფიფია

10.0 GEL
November 01, 2023

დავით ლოგუა

10.0 GEL
October 31, 2023

ნანა შედანია

30.0 GEL
October 31, 2023

სესილი ძაძამია

5.0 GEL
October 30, 2023

იკა ჭიჭინაძე

5.0 GEL
October 30, 2023

ლალი ტყებუჩავა

10.0 GEL
October 30, 2023

ანი გაბელია

20.0 GEL
October 30, 2023

სალომე დადიანი

1.0 GEL
October 30, 2023

თამარ ჯიჭონაია

10.0 GEL
October 30, 2023

გრიგოლ დაგარგულია

4.0 GEL
October 30, 2023

10.0 GEL
October 30, 2023

დიმიტრი ძიმცეიშვილი

2.0 GEL
October 30, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
October 30, 2023

ანონიმური

3.0 GEL
October 30, 2023

ნიკა ჭიჭინაძე

10.0 GEL
October 30, 2023

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

Zugdidi, Georgia