Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Let’s create an open space in Lechkhumi

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/1

Campaign content

We are 3 young people who live in one of the high mountain villages of Lechkhumi, village Makhashi, it is a big village, which is divided into 3 districts, 1 district is well-equipped, where young people and children gather... the other 2 districts are far away, the children, young people, and old people living there do not have They have a suitable space where they can gather, have fun, share their thoughts with each other.
That's why we decided to create a well-equipped space, for the space we chose the favorite place of the people living here, where the running water flows, we want to make this place more beautiful, make it diverse and plan various activities...
The space will allow us to organize poetry evenings, to plan various activities that will contribute to the involvement of young people and children in various activities, in the open space we will plan various educational events.
This space will be suitable for people of all generations and will allow residents and visitors to share ideas, plan events, engage in new ventures and simply collect bandiers and memories with us...
Support our initiative and become a participant of a positive change in Lechkhumi!
 

93 Supporter

გიორგი მუშკუდიანი

50.0 GEL
June 07, 2024

ომარი ვაწაძე

50.0 GEL
June 06, 2024

გოდერძი ახვლედიანი

10.0 GEL
June 06, 2024

ანზორი ჩაკვეტაძე

30.0 GEL
June 04, 2024

მაყვალა მესხაძე

100.0 GEL
June 03, 2024

კახა ჩარკვიანი

30.0 GEL
June 01, 2024

ფატიმა ცხვედიანი

50.0 GEL
June 01, 2024

თამარი ჟვანია

20.0 GEL
May 30, 2024

ბახვა ცხვედიანი

30.0 GEL
May 29, 2024

შორენა მეშველიანი

50.0 GEL
May 29, 2024

გიორგი ხვადაგიანი

50.0 GEL
May 29, 2024

როზეტა სილაგაძე

100.0 GEL
May 29, 2024

მზიკო ტურიაშვილი

5.0 GEL
May 28, 2024

ელენე საღინაძე

50.0 GEL
May 28, 2024

ლანა კოპალიანი

20.0 GEL
May 27, 2024

დიტო ცხვედიანი

50.0 GEL
May 27, 2024

არჩილი ელბაქიძე

20.0 GEL
May 27, 2024

ლანა ახვლედიანი

30.0 GEL
May 27, 2024

გიორგი ვაშაკიძე

50.0 GEL
May 27, 2024

ციცინო გუგავა

10.0 GEL
May 26, 2024

ნინო შეყლაშვილი

30.0 GEL
May 26, 2024

ლექსო ცხვედიანი

30.0 GEL
May 25, 2024

შუქური ცხვედიანი

50.0 GEL
May 25, 2024

ნინო ღურჭუმალიძე

30.0 GEL
May 25, 2024

ირენე გასვიანი

10.0 GEL
May 24, 2024

ნელი კოპალიანი

160.0 GEL
May 23, 2024

ზაქარია ვაწაძე

100.0 GEL
May 21, 2024

მადონა ბენდელიანი

5.0 GEL
May 21, 2024

მარი გასვიანი

30.0 GEL
May 20, 2024

ვასო სილაგაძე

20.0 GEL
May 20, 2024

დათო ხეცურიანი

20.0 GEL
May 20, 2024

მაყვალა ცინარიძე

20.0 GEL
May 20, 2024

თამარ ჩაკვეტაძე

20.0 GEL
May 20, 2024

გოგა გასვიანი

50.0 GEL
May 19, 2024

მერაბი ჩხეტიანი

20.0 GEL
May 19, 2024

ლელა კალანდია

20.0 GEL
May 18, 2024

ხათუნა ხეცურიანი

20.0 GEL
May 15, 2024

ნონა ახვლედიანი

20.0 GEL
May 15, 2024

სოფიო ზედგინიძე

30.0 GEL
May 14, 2024

გულო სილაგაძე

145.0 GEL
May 14, 2024

გიო გოლეთიანი

130.0 GEL
May 14, 2024

გია ჩაკვეტაძე

100.0 GEL
May 14, 2024

ბადრი მუშკუდიანი

50.0 GEL
May 14, 2024

ლელა დავითულიანი

50.0 GEL
May 14, 2024

პაშა ახვლედიანი

10.0 GEL
May 13, 2024

Merabi Svanidze

50.0 GEL
May 10, 2024

ნათია შუბითიძე

10.0 GEL
May 07, 2024

გიგა ჭაბუკიანი

10.0 GEL
May 07, 2024

გვანცა ჭაბუკიანი

10.0 GEL
May 07, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 06, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
May 06, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 06, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 06, 2024

ანონიმური

70.0 GEL
May 06, 2024

აკაკი ცხვედიანი

100.0 GEL
May 02, 2024

ქრისტინე გაბისონია

5.0 GEL
April 30, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
April 30, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 30, 2024

გიორგი კივილაძე

50.0 GEL
April 29, 2024

ნონა სილაგაძე

50.0 GEL
April 28, 2024

შორენა ცხვედიანი

10.0 GEL
April 27, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 27, 2024

თამარი კვირიკაშვილი

30.0 GEL
April 25, 2024

ანონიმური

130.0 GEL
April 25, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
April 24, 2024

ანონიმური

30.0 GEL
April 24, 2024

ქრისტი ჭაბუკიანი

10.0 GEL
April 24, 2024

თამარ ჩაკვეტაძე

10.0 GEL
April 24, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 23, 2024

ხათუნა ლარცულიანი

20.0 GEL
April 23, 2024

აზა მუშკუდიანი

10.0 GEL
April 22, 2024

მაია გასვიანი

30.0 GEL
April 22, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 22, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 22, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 22, 2024

ლიკა ვაწაძე

50.0 GEL
April 22, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 21, 2024

თამარი ხომასურიძე

10.0 GEL
April 21, 2024

ციცინო გუგავა

10.0 GEL
April 21, 2024

ნათია ცხვედიანი

20.0 GEL
April 21, 2024

გვანცა გურგუჩიანი

10.0 GEL
April 21, 2024

მიმოზა ტყაბლაძე

10.0 GEL
April 20, 2024

მარიკა გოლეთიანი

100.0 GEL
April 20, 2024

თამუნა მუშკუდიანი

50.0 GEL
April 19, 2024

ანონიმური

6.0 GEL
April 18, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
April 18, 2024

თამარ ფიცხელაური

30.0 GEL
April 17, 2024

დავით სახვაძე

100.0 GEL
April 17, 2024

Teona Chakvetadze

5.0 GEL
April 17, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 17, 2024

მანანა მეშველიანი

50.0 GEL
April 17, 2024

ირინა გასვიანი

20.0 GEL
April 17, 2024

ანონიმური

2.0 GEL
April 17, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style