Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Revive the History of Tbilisi

Matchfunded by USAID 10,000 GEL

1/1

Campaign content

The idea ”Revive the History of Tbilisi” aims to create a cognitive-historical comic book, which is fully dedicated to the history of Tbilisi in the 19th century, it’s cultural life, which has always been a great interest of local or foreign travelers and researchers. It has been repeatedly mentioned that the multicultural environment of the outstanding city of Transcaucasia was the meeting point of the Western and Eastern worlds. Most visibly that fact was revealed in fine arts and architecture, which gets a lot of interest nowadays, too. “I have seen almost everything in Tiflis, Georgian paradise, and nowhere else in my whole life did I work as productive, as in Tiflis.” – writes Alexandre Dumas about visit to Tbilisi in mid 19 th century. The main goal of the project is to relive forgotten stories of Tbilisi through pictures and stories, which were remained on the pages of archival materials and magazines and give new life to them. #ComicsAboutTiflis #ComicsOfTbilisi #GetToKnowOldTbilisi #ReliveHistoryOfTbilisi  

188 Supporter

Aleksandr Vopilovskii

200.0 GEL
October 20, 2022

მახო მეფარიშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

ლელა წიკლაური

10.0 GEL
October 20, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
October 20, 2022

თამარი პაპაშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

Salome Kukhianidze

30.0 GEL
October 20, 2022

გიგა ადეიშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

Გიორგი Gegechkori

20.0 GEL
October 20, 2022

გიორგი ბერეკაშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

ჰაიდი აჰმედ

10.0 GEL
October 20, 2022

ვერთიანდებით შენთვის

1,200.0 GEL
October 20, 2022

გიორგი ჯუღელი

10.0 GEL
October 20, 2022

ნიკა თორდია

10.0 GEL
October 20, 2022

მარიამ კვირიკაშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

თემო დოლიძე

10.0 GEL
October 20, 2022

გიორგი ბურჯანაძე

10.0 GEL
October 20, 2022

Elza Narimanishvili

10.0 GEL
October 20, 2022

თიკა თეთრაული

10.0 GEL
October 20, 2022

ნანა სილაძე

10.0 GEL
October 20, 2022

რატი ქირია

10.0 GEL
October 20, 2022

გიორგი ჯინჭარაძე

10.0 GEL
October 20, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
October 20, 2022

მარიამ ბირთველიშვილი

10.0 GEL
October 20, 2022

ლიკუნა ვაჭრიძე

10.0 GEL
October 20, 2022

ანაბელა ლაღაძე

10.0 GEL
October 20, 2022

თემო ანთიძე

10.0 GEL
October 20, 2022

ბელა ცინცაძე

10.0 GEL
October 20, 2022

ანა კეშელავა

10.0 GEL
October 19, 2022

ბაია კეშელავა

10.0 GEL
October 19, 2022

ქეთევან აღაჯანაშვილი

10.0 GEL
October 19, 2022

ანამარია თოთლაძე

10.0 GEL
October 19, 2022

თამარ მეფარიშვილი

10.0 GEL
October 19, 2022

გიორგი შარაშენიძე

10.0 GEL
October 19, 2022

მარიამ თაბორიძე

10.0 GEL
October 19, 2022

Mahdi Khalil

10.0 GEL
October 19, 2022

Lasha Shergelashvili

10.0 GEL
October 19, 2022

ნინი მანაგაძე

10.0 GEL
October 19, 2022

Hilmi Kalout

10.0 GEL
October 19, 2022

Wael Olleik

10.0 GEL
October 19, 2022

ირაკლი მანაგაძე

10.0 GEL
October 19, 2022

თამარ წურწუმია

10.0 GEL
October 19, 2022

მანანა ბოლქვაძე

100.0 GEL
October 19, 2022

ანონიმური

100.0 GEL
October 19, 2022

ირაკლი გოგოხია

100.0 GEL
October 18, 2022

დავით წიკლაური

10.0 GEL
October 18, 2022

Dima Shubitidze

10.0 GEL
October 17, 2022

Dea Gagnishvili

10.0 GEL
October 17, 2022

გიორგი გუგეშაშვილი

10.0 GEL
October 17, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 17, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 15, 2022

ჯამბული ნადირაძე

10.0 GEL
October 14, 2022

ემილ ნოვრუზოვი

10.0 GEL
October 13, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 13, 2022

Tinatin Janashvili

15.0 GEL
October 13, 2022

Monkey Nika

10.0 GEL
October 13, 2022

გიორგი ზენაიშვილი

10.0 GEL
October 12, 2022

ფიქრია ჭოხონელიძე

20.0 GEL
October 12, 2022

George Chokhonelidze

50.0 GEL
October 12, 2022

Inga Razmadze

10.0 GEL
October 12, 2022

ანი რაზმაძე

50.0 GEL
October 12, 2022

მარიამ ბუკია

10.0 GEL
October 12, 2022

თამარ ახალაძე

10.0 GEL
October 12, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 12, 2022

Davit Gabunia

10.0 GEL
October 11, 2022

სოფო ლომიძე

10.0 GEL
October 11, 2022

ანა მორჩაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ლია დაბრუნდაშვილი

10.0 GEL
October 10, 2022

თამარ ჩუმაშვილი

60.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 10, 2022

მაია მხეიძე

5.0 GEL
October 10, 2022

დავით ჭალაგანიძე

5.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

5.0 GEL
October 10, 2022

ლევან პაიჭაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

გუგა მეფარიშვილი

10.0 GEL
October 10, 2022

თორნიკე კიკვაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ნინი მიმინოშვილი

10.0 GEL
October 10, 2022

ვეკუნა ხიზანაიძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ლუკა შველიძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ქრისტინე ბაბიაშვილი

10.0 GEL
October 10, 2022

მიშო ღამბაშიძე

10.0 GEL
October 10, 2022

გიორგი კიკვაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ლუკა კიკვაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

დავით დოჩია

10.0 GEL
October 10, 2022

Archil Mikelashvili

10.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

1.0 GEL
October 10, 2022

მარიამ სისვაძე

10.0 GEL
October 10, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 10, 2022

ნათია ქევხიშვილი

10.0 GEL
October 10, 2022

მარიამ რეხვიაშვილი

20.0 GEL
October 10, 2022

სოფო ღონღაძე

10.0 GEL
October 09, 2022

გიორგი ჩახვაშვილი

10.0 GEL
October 09, 2022

მარიამ დავითაძე

10.0 GEL
October 09, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 09, 2022

მარიამ სიხარულიძე

10.0 GEL
October 09, 2022

ეკატერინე გურგენიძე

10.0 GEL
October 09, 2022

ანა კაჩუხაშვილი

10.0 GEL
October 09, 2022

ლუკა თინიკაშვილი

10.0 GEL
October 09, 2022

ანა ახალაძე

10.0 GEL
October 09, 2022

დავით ხუციშვილი

10.0 GEL
October 09, 2022

მეგი რუსია

10.0 GEL
October 08, 2022

marika khomeriki

10.0 GEL
October 08, 2022

ქეთი მურუსიძე

20.0 GEL
October 07, 2022

Irakli Vashakidze

10.0 GEL
October 07, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 07, 2022

გიორგი მუხიგულიშვილი

10.0 GEL
October 07, 2022

ანი რაზმაძე

100.0 GEL
October 07, 2022

აჩი კევლიშვილი

10.0 GEL
October 07, 2022

ლილუ ჩხარტი

10.0 GEL
October 07, 2022

გიორგი ქავთარის

50.0 GEL
October 06, 2022

გიორგი დაბახიშვილი

10.0 GEL
October 06, 2022

ლევანი მისრიაშვილი

10.0 GEL
October 06, 2022

ელენე ტაბუცაძე

15.0 GEL
October 06, 2022

ანა მესტუმრიშვილი

20.0 GEL
October 06, 2022

სოფო ბაბილუა

10.0 GEL
October 06, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 06, 2022

მარიამი ცხვირაშვილი

10.0 GEL
October 06, 2022

მაია ბურდული

100.0 GEL
October 06, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 06, 2022

ანუკა ქარაული

10.0 GEL
October 06, 2022

ანა დეკანოსიძე

10.0 GEL
October 06, 2022

შოთა ციმაკურიძე

10.0 GEL
October 06, 2022

გიორგი პატარქალაშვილი

10.0 GEL
October 06, 2022

გიორგი ბრეგვაძე

50.0 GEL
October 06, 2022

არჩილ ნასრაშვილი

20.0 GEL
October 05, 2022

მიხო იაშვილი

10.0 GEL
October 05, 2022

სოფიო ლომთაძე

10.0 GEL
October 05, 2022

ნინო ბარამიძე

10.0 GEL
October 05, 2022

ანანო გზირიშვილი

10.0 GEL
October 05, 2022

ტიტო მუჯირიშვილი

15.0 GEL
October 05, 2022

დავით წიკლაური

10.0 GEL
October 05, 2022

თამარ ნიკოლაიშვილი

10.0 GEL
October 05, 2022

ანა darakhvelidze

20.0 GEL
October 04, 2022

Tamar Vacheishvili

10.0 GEL
October 04, 2022

გიორგი ჩახვაშვილი

5.0 GEL
October 04, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 04, 2022

მზია კოხტაშვილი

10.0 GEL
October 04, 2022

ირაკლი კვერნაძე

7.0 GEL
October 04, 2022

ანონიმური

3.0 GEL
October 04, 2022

ელენა კაზარიანი

10.0 GEL
October 04, 2022

გიორგი მესხორაძე

5.0 GEL
October 04, 2022

თორნიკე კაციტაძე

20.0 GEL
October 04, 2022

maka davlianidze

10.0 GEL
October 04, 2022

მარიამ ყაველაშვილი

10.0 GEL
October 04, 2022

გიორგი მაისაშვილი

20.0 GEL
October 04, 2022

არჩილი ჩაფიჩაძე

20.0 GEL
October 03, 2022

ანონიმური

20.0 GEL
October 03, 2022

გიორგი ბრეგვაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

გიორგი ᲩუმაᲨვილი

10.0 GEL
October 03, 2022

ვახტანგ ბარამაშვილი

30.0 GEL
October 03, 2022

თამარ ჩუმაშვილი

10.0 GEL
October 03, 2022

დავით კიკვაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

Nikusha Tolordava

10.0 GEL
October 03, 2022

ნინო ნარიმანიძე

10.0 GEL
October 03, 2022

თამარ მალაციძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ზურაბ თევდორაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

მათე ჯანაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ვლადიმერ მეტრეველი

10.0 GEL
October 03, 2022

ლევან ქორიძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ლევან კედია

20.0 GEL
October 03, 2022

ნათია კიკვაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

არჩილ ჩაფიჩაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

თამთა კიკვაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

Shotiko Javakhishvili

5.0 GEL
October 03, 2022

ელენე ტაბუცაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ლიზი უგულავა

10.0 GEL
October 03, 2022

Ana Razmadze

250.0 GEL
October 03, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 03, 2022

სალომე აბუაშვილი

10.0 GEL
October 03, 2022

გიორგი ტურაშვილი

10.0 GEL
October 03, 2022

მარიამ მენაფირე

10.0 GEL
October 03, 2022

ნიკოლოზ ეპიტაშვილი

100.0 GEL
October 03, 2022

მარიამ ტურაშვილი

10.0 GEL
October 03, 2022

Владимир Пятницин

5.0 GEL
October 03, 2022

ეკატერინე ბალანჩივაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ელისაბედი ბალანჩივაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ეკატერინე რუხაია

45.0 GEL
October 03, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 03, 2022

მაკა ქადაგიშვილი

15.0 GEL
October 03, 2022

ნინო გლოველი

5.0 GEL
October 03, 2022

ანონიმური

15.0 GEL
October 03, 2022

ლიკა ჭიქაბერიძე

5.0 GEL
October 03, 2022

მედეა ტურაშვილი

50.0 GEL
October 03, 2022

ნინი თოიძე

10.0 GEL
October 03, 2022

Lali Gobejishvili

10.0 GEL
October 03, 2022

შორენა სებისკვერაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

მარიამ მდინარაძე

10.0 GEL
October 03, 2022

ნატო თომაძე

10.0 GEL
October 02, 2022

ანონიმური

10.0 GEL
October 02, 2022

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

10

Contribution given

კომიქსი

3 A unique supporter