Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Creative Space in Tsilkani

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/1

Campaign content

Since 2021, we've been engaged in organizing youth activities within the village of Tsilkan. However, we've consistently faced challenges in securing a suitable space where local youth can gather, engage in non-formal education, hone their skills, and execute their youth-led initiatives. As a result, the young people in our youth club took the initiative in establishing the "Creative Room" youth center. This center, staffed by professional youth workers, mentors, coaches, and leaders with international experience, aims to offer a venue for nonformal education. Based on the ideas of equality and cooperation, the center will support youth development by providing a non-formal learning environment that will meet the needs and interests of young people. With this project we aim to support young people to developing their digital, entrepreneurial, professional and personal competence which will help individuals to reach their full potential. With the support of you, local community, the active involvement of our youth organization, alongside municipal approval, we aspire to transform the former ambulatory building in Tsilkan into a vibrant youth center, requiring renovation and outfitting. Our vision for this space is to become the safe space for young people to hangout, a place where they can explore and cultivate their passions and talents. Here's what our space will offer: • a youth worker committed to providing a safe space for young people, fostering personal skills, and planning center-based activities. • a mentoring program designed to support the development of creative ideas, entrepreneurial skills, and project creation. • a technology club with the goal of improving digital literacy and providing guidance on potential career options. • Coaching sessions, both individual and group, to assist young people in defining their goals, creating plans of action, and realizing their full potential. • Thematic clubs with a focus on sports, literature, film, environmental activism, and other topics that cater to the wide range of interests of youth and are run and directed by them.

68 Supporter

ანონიმური

505.0 GEL
June 10, 2024

ანონიმური

600.0 GEL
June 10, 2024

ანონიმური

600.0 GEL
June 10, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
June 06, 2024

სოფ. წილკნის საჯარო სკოლა

515.6 GEL
June 06, 2024

ლევან ნონიაშვილი

50.0 GEL
June 04, 2024

თამთა მეზვრიშვილი

20.0 GEL
June 04, 2024

გიორგი მეზვრიშვილი

30.0 GEL
June 04, 2024

მანანა მეზვრიშვილი

50.0 GEL
June 04, 2024

გვანცა მეზვრიშვილი

100.0 GEL
June 04, 2024

ლელა, გიორგი და საბა ტაველური

161.9 GEL
June 04, 2024

თამთა კაკაურიძე

30.0 GEL
June 03, 2024

თემური ყანჩაველი

10.0 GEL
June 03, 2024

იდა ბახტურიძე

30.0 GEL
June 02, 2024

ნათია ნაკაშიძე

30.0 GEL
June 02, 2024

ირინე ლაშაური

10.0 GEL
May 31, 2024

თაკო თუმანიშვილი

30.0 GEL
May 31, 2024

ანონიმური

3.0 GEL
May 31, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
May 31, 2024

ელენე რუხაძე

100.0 GEL
May 19, 2024

ქეთო აბუთიძე

10.0 GEL
May 10, 2024

სალომე აბულაძე

15.0 GEL
May 10, 2024

ნატა მოსიაშვილი

30.0 GEL
May 10, 2024

კახაბერ ლომაძე

50.0 GEL
May 10, 2024

მანანა გიგოლაშვილი

5.0 GEL
May 10, 2024

ტატო ბეჟიტაშვილი

20.0 GEL
May 09, 2024

მარიამ გოგავა

20.0 GEL
May 09, 2024

თამარ ოთინაშვილი

5.0 GEL
May 06, 2024

ნინო ბუცხრიკიძე

10.0 GEL
May 04, 2024

გრიგოლ ხიდეშელი

50.0 GEL
May 03, 2024

ასმათ ბოლქვაძე

10.0 GEL
May 03, 2024

ხატია ბაინდურაშვილი

20.0 GEL
May 03, 2024

ხატია ბაინდურაშვილი

20.0 GEL
May 03, 2024

გოგა გაგნიძე

10.0 GEL
May 03, 2024

ანა სუბელიანი

50.0 GEL
May 03, 2024

ნინო გოგოხია

5.0 GEL
May 03, 2024

ნანა შარიქაძე

30.0 GEL
May 03, 2024

სოფიკო თინიკაშვილი

30.0 GEL
May 03, 2024

ვერიკო კაპანაძე

15.0 GEL
May 03, 2024

დიმიტრი მჟავანაძე

10.0 GEL
April 30, 2024

ნანა ნერსეზაშვილი

20.0 GEL
April 30, 2024

ნანა ჩქარეული

10.0 GEL
April 29, 2024

თამარ უსუფაშვილი

10.0 GEL
April 29, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 29, 2024

სალომე გუგუჩია

10.0 GEL
April 29, 2024

ბელა ქენქაძე

2.0 GEL
April 29, 2024

ლევან ხუციშვილი

50.0 GEL
April 29, 2024

თამთა უტიაშვილი

50.0 GEL
April 29, 2024

Gega Gegeshidze

5.0 GEL
April 26, 2024

Arsen Devrisashvili

5.0 GEL
April 26, 2024

ნათია ხუგაშვილი

10.0 GEL
April 26, 2024

სოფიკო გუჯარაიძე

20.0 GEL
April 26, 2024

ნინო სუხიტაშვილო

50.0 GEL
April 26, 2024

აკაკი ჩავლეშვილი

15.0 GEL
April 26, 2024

თეო დალაქიშვილი

10.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

5.0 GEL
April 26, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
April 23, 2024

სოფიო ბატიაშვილი

5.0 GEL
April 20, 2024

Yuki Homma

30.0 GEL
April 20, 2024

lela okruashvili

20.0 GEL
April 19, 2024

Roberto Bergamo

10.0 GEL
April 19, 2024

Hanganu Alexandr

4.0 GEL
April 19, 2024

Artūrs Paparde

30.0 GEL
April 19, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 19, 2024

ანონიმური

1.0 GEL
April 19, 2024

ანონიმური

100.0 GEL
April 18, 2024

gvantsa mezvrishvili

4.0 GEL
April 18, 2024

ანონიმური

1.0 GEL
April 18, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style