Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Create a space in Tsilkani for a healthy future

1/2

Campaign content

As a rule, there are no different and diverse sports spaces in the parks and squares in the regions of Georgia, you will find mainly football and basketball fields, as well as open simulators and school spaces. It is important for the development and health of young people that they have the opportunity to engage in various sports activities and to use their free time more productively, so our initiative team decided to make different and independent sports spaces in the park to make the park more sporty and different. Our team decided to look for grants, funding and find an organization that could help us turn the idea into a reality. When we heard about the Orbeliani Meti grant program, we realized that it was exactly what we were looking for. Our goal is to promote and promote a healthy lifestyle among young people, to offer different and varied sports infrastructure and activities.

112 Supporter

ირაკლი წულაია

10.0 GEL
January 02, 2024

ეთო ჭელიძე

10.0 GEL
January 01, 2024

ანონიმური

15.0 GEL
December 31, 2023

ირაკლი ხეხელაშვილი

5.0 GEL
December 31, 2023

ნუკრი ქარდავა

10.0 GEL
December 31, 2023

ანა ანდღულაძე

10.0 GEL
December 31, 2023

თორნიკე ახსაბაძე

10.0 GEL
December 31, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 31, 2023

ტასო მოდებაძე

10.0 GEL
December 31, 2023

ლევან ნონიაშვილი

40.0 GEL
December 30, 2023

გრიგოლ ხიდეშელი

50.0 GEL
December 30, 2023

life craft academy

100.0 GEL
December 30, 2023

გვანცა მეზვრიშვილი

500.0 GEL
December 30, 2023

mariam chibarashvili

10.0 GEL
December 30, 2023

ელენე მეზვრიშვილი

10.0 GEL
December 30, 2023

სალომე მუხიგულაშვილი

10.0 GEL
December 29, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 29, 2023

ანონიმური

3.0 GEL
December 29, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 29, 2023

გიორგი მეზვრიშვილი

500.0 GEL
December 29, 2023

საქართველოს შემეცნებითი ცენტრი CCG

30.0 GEL
December 28, 2023

კრეატიული ახალგაზრდული პლატფორმა

500.0 GEL
December 28, 2023

დავით გვენეტაძე

30.0 GEL
December 28, 2023

სალომე აბულაძე

20.0 GEL
December 28, 2023

მარი ბიბილაშვილი

10.0 GEL
December 28, 2023

თამარ უსუფაშვილი

5.0 GEL
December 28, 2023

Fati Qerdikashvili

10.0 GEL
December 28, 2023

Salome Kiknadze

10.0 GEL
December 28, 2023

მაია ცანავა

5.0 GEL
December 28, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 27, 2023

გიორგი ბოლქვაძე

5.0 GEL
December 27, 2023

ჯარჯი ჯანაძე

20.0 GEL
December 27, 2023

ნატო მოსიაშვილი

30.0 GEL
December 27, 2023

ალექსი მეტრეველი

30.0 GEL
December 27, 2023

ასმათ ბოლქვაძე

10.0 GEL
December 27, 2023

ნათია ვაჩიბერაძე

10.0 GEL
December 27, 2023

Nato Kenkadze

50.0 GEL
December 26, 2023

ნინო ყიფშიძე

20.0 GEL
December 26, 2023

დავითი პარკაძე

10.0 GEL
December 26, 2023

გიორგი დონაძე

20.0 GEL
December 26, 2023

ნათია ფილაშვილი

10.0 GEL
December 26, 2023

ვანო ხარაშვილი

40.0 GEL
December 26, 2023

მარიამ თოდუა

10.0 GEL
December 26, 2023

ეკა მელიქიშვილი

10.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

29.0 GEL
December 26, 2023

გიორგი თვალიაშვილი

10.0 GEL
December 26, 2023

ანანო ყალიჩავა

20.0 GEL
December 26, 2023

თამარი ხომასურიძე

20.0 GEL
December 26, 2023

ლილი მელანაშვილი

25.0 GEL
December 26, 2023

Eka Qashiashvili

20.0 GEL
December 26, 2023

ვერიკო ხელისუფალი

5.0 GEL
December 26, 2023

აკაკი ჩავლეშვილი

15.0 GEL
December 26, 2023

ლევან ნადირაძე

10.0 GEL
December 26, 2023

ნანა შედანია

10.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 26, 2023

ედუარდ ფარცვანია

10.0 GEL
December 26, 2023

თინათინი ალადაშვილი

20.0 GEL
December 26, 2023

Tamari Berianidze

10.0 GEL
December 26, 2023

ნანა ჩქარეული

20.0 GEL
December 26, 2023

დიმიტრი მჟავანაძე

5.0 GEL
December 26, 2023

დავითი მჟავანაძე

5.0 GEL
December 26, 2023

გვანცა ახვლედიანი

50.0 GEL
December 26, 2023

რატი ჭეიშვილი

50.0 GEL
December 26, 2023

მარიამ კაპანაძე

10.0 GEL
December 26, 2023

ვაჟა აბრამიშვილი

5.0 GEL
December 26, 2023

ეთო თანდილაშვილი

20.0 GEL
December 26, 2023

Gubaz Koberidze

50.0 GEL
December 26, 2023

ნოდარ მამინაიშვილი

50.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
December 26, 2023

თათია ჩიქოვანი

1.0 GEL
December 26, 2023

სოფიკო ირემაძე

20.0 GEL
December 26, 2023

ვერა კაპანაძე

5.0 GEL
December 26, 2023

სალომე ნონიაშვილი

10.0 GEL
December 26, 2023

თაბუკა ციმინტია

20.0 GEL
December 26, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
December 25, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 25, 2023

თიკო მესხი

30.0 GEL
December 25, 2023

ნინო გოგოხია

5.0 GEL
December 25, 2023

თამარ კაკუბავა

30.0 GEL
December 25, 2023

მარიამ ოსპირიანი

30.0 GEL
December 25, 2023

სალომე მინდიაშვილი

10.0 GEL
December 25, 2023

მარიამ ხუტუნიშვილი

5.0 GEL
December 25, 2023

მინდია თავხელიძე

20.0 GEL
December 25, 2023

ელეონორა გეგეშიძე

5.0 GEL
December 25, 2023

ნათია ხუგაშვილი

20.0 GEL
December 25, 2023

თეონა სადრაძე

10.0 GEL
December 25, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
December 25, 2023

ანონიმური

100.0 GEL
December 25, 2023

ქეთი ებრალიძე

10.0 GEL
December 25, 2023

ქეთევან ჟვანია-ტაისონი

50.0 GEL
December 25, 2023

დიანა მამინაიშვილი

5.0 GEL
December 25, 2023

ქეთი კუჭუხიძე

5.0 GEL
December 25, 2023

ნინო გვაგვალია

10.0 GEL
December 25, 2023

თათია კობრეშვილი

50.0 GEL
December 25, 2023

ირაკლი თევზაძე

50.0 GEL
December 25, 2023

ლევან ხუციშვილი

50.0 GEL
December 22, 2023

ანა მოსემღვდლიშვილი

10.0 GEL
December 20, 2023

თამარი ზუროშვილი

10.0 GEL
December 11, 2023

ნანა ნერსეზაშვილი

30.0 GEL
December 09, 2023

ქეთო აბუთიძე

10.0 GEL
December 09, 2023

კახაბერ ლომაძე

20.0 GEL
December 08, 2023

ივეტა გოგავა

50.0 GEL
December 07, 2023

მადონა გუჩმაზოვი

20.0 GEL
December 02, 2023

Dominika Pauter

20.0 GEL
November 28, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 24, 2023

გვანცა მეზვრიშვილი

100.0 GEL
November 24, 2023

თამთა კეზვრიშვილი

10.0 GEL
November 24, 2023

მანანა მეზვრიშვილი

10.0 GEL
November 24, 2023

მარიამ გოგავა

10.0 GEL
November 17, 2023

ანა კუჭავა

10.0 GEL
November 01, 2023

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style