Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Create a library for children in Verona

Matchfunded By USAID Civil Society Engagement Program

1/1

Campaign content

Verona village is located in Sagarejo, near Gombor pass. There are currently 10 children living in Verona. There is no school, no library in the village. They study at the Gombori public school, which is kilometers away from Verona.
As for the library, I believe that the village of Verona should have its own library. The summer holidays, almost the entire three months, which are the most favorable period for reading and non-formal education, are lost for the children of Verona. At this time they cannot use the school library. They spend the whole summer in Verona, where they are deprived of reading literature and other developmental resources. There are families with many children and it is certainly difficult for them to purchase literature of all ages with their own finances. A year ago, I started a campaign to collect books, which I implemented with supplements. A certain number of books were collected, which were donated by private people, as well as a certain number of books were promised to us by the Union of Writers and Giorgi Kekelidze.
However, in Verona there is no space, no building, where I can place the books. In this case, we see a solution in the purchase of a living container-type room, which will be built in the village of Verona, and the books collected by me will be placed inside and a small reading space will be arranged.

64 Supporter

მაკო თეთრაული

170.0 GEL
June 07, 2024

ლელა ცისკარაული

50.0 GEL
June 07, 2024

მარიამი გოგნელაშვილი

30.0 GEL
June 06, 2024

მარიამი გოგნელაშვილი

50.0 GEL
May 30, 2024

მერი დოლიძე

10.0 GEL
May 24, 2024

თამუნა კიკილაშვილი

20.0 GEL
May 24, 2024

ლელა ცისკარაული

150.0 GEL
May 22, 2024

მაკო თეთრაული

200.0 GEL
May 22, 2024

თინათინ ლებანიძე

10.0 GEL
May 20, 2024

ლია თეთრაული

50.0 GEL
May 20, 2024

ია თეთრაული

100.0 GEL
May 20, 2024

თეანო არაბული

20.0 GEL
May 19, 2024

თეანო არაბული

140.0 GEL
May 19, 2024

ლუიზა ლაბაძე

20.0 GEL
May 16, 2024

ანონიმური

15.0 GEL
May 11, 2024

ანონიმური

50.0 GEL
May 10, 2024

თამარი ჩოლაგაური

15.0 GEL
May 08, 2024

გიორგი ჭინჭარაული

50.0 GEL
May 07, 2024

ანი ქისტაური

50.0 GEL
May 07, 2024

ლელა ზვიადაური

50.0 GEL
May 07, 2024

მზია არაბული

50.0 GEL
May 07, 2024

elene bagatelia

20.0 GEL
May 05, 2024

თეა ყეინაშვილი

20.0 GEL
May 02, 2024

თამარ ჭინჭარაული

50.0 GEL
May 02, 2024

ლუიზა თეთრაული

20.0 GEL
May 01, 2024

თამარი დაიაური

50.0 GEL
May 01, 2024

ნაირა ჭინჭარაული

50.0 GEL
April 30, 2024

ნანა კობახიძე

20.0 GEL
April 30, 2024

სულმარი გაგუა

20.0 GEL
April 29, 2024

გურამი ჩხვიმიანი

50.0 GEL
April 29, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 29, 2024

ალექსანდრე ქავთარაძე

10.0 GEL
April 29, 2024

მარიკა ორჯონიკოძე

20.0 GEL
April 28, 2024

ნონა ნეკრესელაშვილი

100.0 GEL
April 26, 2024

თიკა ჭინჭარაული

115.0 GEL
April 25, 2024

ნათია გოგავა

20.0 GEL
April 25, 2024

ვერა ჯინჭარაძე

20.0 GEL
April 25, 2024

ირმა მემანიშვილი

5.0 GEL
April 24, 2024

ნინო ბოჭორიშვილი

10.0 GEL
April 24, 2024

ლალი გოდერძიშვილი

20.0 GEL
April 24, 2024

რუსუდან ურუშაძე

20.0 GEL
April 24, 2024

თამარ გამდლიშვილი

10.0 GEL
April 23, 2024

ნინო დოჯურიშვილი

100.0 GEL
April 23, 2024

ანონიმური

20.0 GEL
April 22, 2024

ხათუნა ნეკრესელაშვილი

50.0 GEL
April 22, 2024

ნინო კასარელი

20.0 GEL
April 22, 2024

ქეთი ქიტიაშვილი

10.0 GEL
April 22, 2024

ინგა ბერძენიშვილი

20.0 GEL
April 22, 2024

მერი დოლიძე

20.0 GEL
April 22, 2024

თეანო არაბული

100.0 GEL
April 22, 2024

უშიშა ჭინჭარაული

100.0 GEL
April 22, 2024

შორენა ჭინჭარაული

20.0 GEL
April 21, 2024

მერი დოლიძე

30.0 GEL
April 19, 2024

ალექსანდრე ქავთარაძე

15.0 GEL
April 19, 2024

ვერიკო მრელაშვილი

5.0 GEL
April 18, 2024

მაია გავაშელიშვილი

10.0 GEL
April 17, 2024

მადონა ბოჭორიშვილი

10.0 GEL
April 17, 2024

ჯაბა ლომთაძე

20.0 GEL
April 16, 2024

თეა ყეინაშვილი

20.0 GEL
April 16, 2024

შორენა მუჩიაშვილი

10.0 GEL
April 16, 2024

თამთა ინაური

20.0 GEL
April 16, 2024

ანონიმური

10.0 GEL
April 16, 2024

ლელა არაბული

100.0 GEL
April 16, 2024

თინათინი თეთრაული

50.0 GEL
April 16, 2024

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

Sagarejo, Village Verona