Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

Give a free pottery lesson to seniors from Martkopi

1/1

Campaign content

It all started with my grandmother's harmless hobby of making Christmas toys. I'm sure most of you would have noticed a wrapped senior woman on a stand with glittering angels, reindeer, snowmen, ballerinas... sound familiar? She is the one, my grandmother. I started a small business for her years ago, calling it 'Bebosia'. Then, I thought I would give her a toy, but it turned out a weapon of destruction. Since then, she hasn't stopped; she's been painting Christmas tree ornaments in March, June, August, and January – all year round. Our house was sparkling with glitter all the time, covered in glitter dust. When she sold a piece on New Year's and used the money to buy gifts for her grandchildren, she was both proud and happy. One day I heard about a social project for the elderly that offered 6-week courses. I filled out the ceramics application and soon received a positive response. I attended the classes. At that time, such intensive contact with this age group was new and foreign to me, and I observed their magical transformation with great interest. I watched how diligently the gray-haired boys and girls worked, how they conscientiously completed their tasks. After the lesson, they didn't just leave, they sat down to enjoy coffee in the cafe next door. They started calling each other at home, forming close friendships. My grandmother started dressing up, even buying new clothes for herself, which was a first in many years. It was as if these gray-haired folks had breathed new life into each other. However, as courses came to an end, they had to return to their homes and old routines. The joy in my grandmother's eyes gradually faded once more. At that moment, I realized for the first time the rejuvenation of old age in our country and how older individuals are unfairly deprived of a fulfilling life. They often grapple with the sense of losing their financial independence and becoming dependent on other family members. Recognizing the inadequate elderly services, I aimed to establish a sustainable space for socialization, where those over 60 could explore new hobbies, develop skills, build friendships, find employment, and achieve financial independence. I am a professional artist with 12 years of experience in teaching art, while my partner specializes in ceramics. When I shared my ideas with him, it became clear that our visions aligned. Together, we decided to combine our knowledge and expertise to bring this concept to life. We moved to Martkopi, renovated the studio ourselves, and established 'Ulevi Ceramics We thought a lot of the name, to choose one that will express our idea in a best way possible, Ulevi is a georgian word that means something that does not end, something that doesn't diminish with age, the spirit of life is more than age or numbers. The Heart Never Ages' embodies our belief that age is an advantage, not a disadvantage, as it represents life experience and knowledge. We hope that the unhealthy empathy towards the elderly, which is stereotypically established in the society, will be replaced by the deserved respect for them, We believe that the quality of the products crafted by the elderly artisans at Ulevi Ceramics will serve as convincing proof that individuals over 60 are a competitive workforce, full with energy and enthusiasm. To help our enterprise take off, we need your help to purchase a ceramic kiln. Support us in bringing this idea to life by providing the elderly of Martkopi with a free pottery lesson!    

63 Supporter

მარიამ თოდუა

5.0 GEL
December 02, 2023

Lika Kurtsikidze

20.0 GEL
November 28, 2023

გიორგი ფრიდონიშვილი

1,300.0 GEL
November 27, 2023

მარიამ მჭედლიშვილი

100.0 GEL
November 11, 2023

მარეხ შერვაშიძე

400.0 GEL
November 11, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 10, 2023

ნინო ხუროშვილი

50.0 GEL
November 09, 2023

ნინო ლომაძე

100.0 GEL
November 07, 2023

მიხეილ კეკელია

50.0 GEL
November 07, 2023

ნინო სირაძე

50.0 GEL
November 07, 2023

Robert Weston

50.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

400.0 GEL
November 05, 2023

ანონიმური

20.0 GEL
November 05, 2023

მანანა ხუციშვილი

10.0 GEL
November 04, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 04, 2023

ანონიმური

400.0 GEL
November 04, 2023

მედეა კალმახელიძე

10.0 GEL
November 03, 2023

სოფიო ტალახაძე

20.0 GEL
November 03, 2023

თაკო ბაქრაძე

120.0 GEL
November 03, 2023

თაკო ბაქრაძე

50.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

80.0 GEL
November 03, 2023

სოფიკო გოგოჩაშვილი

10.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

10.0 GEL
November 03, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 03, 2023

თამარ გოგოლაძე

5.0 GEL
November 03, 2023

დიმიტრი გოდერძიშვილი

50.0 GEL
November 02, 2023

ლევან ვარამაშვილი

50.0 GEL
November 02, 2023

კონსტანსტანტინე მძინარიშვილი

20.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

150.0 GEL
November 02, 2023

ანა ილურიძე

50.0 GEL
November 02, 2023

ანა ფირცხალაიშვილი

10.0 GEL
November 02, 2023

მაკა ასამბაძე

50.0 GEL
November 02, 2023

elene kvintradze

150.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

200.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 02, 2023

ანუკა კალანდარიშვილი

50.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

5.0 GEL
November 02, 2023

რუსა დათუკიშვილი

50.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 02, 2023

davit gogiashvili

50.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 02, 2023

ანონიმური

640.0 GEL
November 01, 2023

ქეთევან გაფრინდაშვილი

50.0 GEL
November 01, 2023

ნინო მიქელაძე

20.0 GEL
November 01, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
November 01, 2023

თამარ ლისიაკი

50.0 GEL
November 01, 2023

ეკა წერეთელი

100.0 GEL
November 01, 2023

თამუნა თათელაძე

100.0 GEL
November 01, 2023

ხატია ნიქაბაძე

6.0 GEL
November 01, 2023

მარიამ ბიბილაშვილი

51.0 GEL
November 01, 2023

თამარ წიკლაური

20.0 GEL
November 01, 2023

Keti Dotchviri

70.0 GEL
November 01, 2023

ანა ელიზბარაᲨვილი

100.0 GEL
October 31, 2023

ანონიმური

30.0 GEL
October 31, 2023

Ketevan Isakadze

50.0 GEL
October 31, 2023

მიკა ძიძიგური

10.0 GEL
October 31, 2023

ანონიმური

50.0 GEL
October 31, 2023

Nino Zarkua

30.0 GEL
October 31, 2023

ნინო ფილფანი

100.0 GEL
October 31, 2023

ქრისტინე კანდელაკი

50.0 GEL
October 31, 2023

გვანცა დურგლიშვილი

5.0 GEL
October 31, 2023

გვანცა თვალიაშვილი

30.0 GEL
October 31, 2023

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style