Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | GEO

2 GEL to solve 2 problems!

1/2

Campaign content

In Mountainous region of Georgian which is unfortunately forgotten by all! Can you imagine in remote mountainous region of Georgia, that women initiated crowdfunding campaign? To collect and sell wastepaper? To gather local youth volunteers to support current matter. This all for to collect enough money to build playground for children in village Fachkha, Khulo municipality, upper Ajara. [playlist ids="2505"] Maybe it is very hard to imagine, but yes, it is happening now! With spirit that everything is possible, we are delightful to present you brand new initiative! Shortly about initiative – To build playground (2 swings, 4 benches, 1 slide, around flourishing flowers) with local volunteer support in upper Ajara, Khulo municipality, village Fachkha [Photos are attached]. To support this initiative local women will be involved as well. Women will collect wastepaper in Khulo municipality and with money will be supported playground. Children living in upper Ajara villages have lack of opportunities to have places where they can gather and have joint fun. With your support, we aiming to construct playground in this remote village, which can benefit to as well: We will support volunteer work and make it more popular, while for playground construction we will use local youth support all for free. As well, these youth will take care after constructing it. With collect of wastepaper, we will encourage this type of culture among people. If it will be possible in Khulo municipality, everyone can do it! Women involvement is very significant to community development and it give more courage to women in other regions How we can relate wastepaper to this project? Waste separation practice in Georgia is not conducting, therefore there is awareness level is low conditions. If we give collections of wastepaper social campaign meaning it will be more efficient with more significant result. You are aware that paper and cardboard are made of wood (17 Tree=1 tone of paper). Therefore, if we collect more wastepaper less will be deforestation process in the world.   Wastepaper will be collected at school, in the families, at municipal organizations, at private companies such are banks and shops and etc. We will put two boxes, one for cardboard and one for wastepaper. We will design and make by our own. To collect wastepaper is insurance buffer for our project. If we would not be able to collect money, we will use it to cover our expenses. But if collect enough amount, money from wastepaper will help us to construction additional tool for playground.   Finances: 2 swing, 2 bench, 1 slide – We need 3500 GEL, including transportation and montage costs. We are hopeful to collect 1750 GEL with this platform and money from wastepaper. Other 1750, will be Orbenilianimeti donation. All expenses will be made with high level of transparency. Stay with us! Follow us in our Facebook page, where we will put all content related to our initiative – Blogs, photos, videos, and other necessary information which will make this campaign more transparence. So, one easy click and 2 GEL you can support our cause and strengthen local women initiative https://www.youtube.com/watch?v=hyQLR2zcIDE https://www.youtube.com/watch?v=UHxzHFJVwtc https://www.youtube.com/watch?v=jR-f2cYNk78&fbclid=IwAR0U2aheDbf9AECnlPnDdZsVPoxnnlMrhtve52AnsF7BUFqSx2xJpJyMTb8

245 Supporter

ანონიმური

23.0 GEL
September 10, 2020

ანონიმური

300.0 GEL
September 10, 2020

ანონიმური

350.0 GEL
September 10, 2020

asmat fasanidze

2.0 GEL
September 09, 2020

nato iremadze

2.0 GEL
September 09, 2020

asmat meladze

2.0 GEL
September 09, 2020

leila bolkvadze

2.0 GEL
September 09, 2020

გულნარა მუშარბაძე

2.0 GEL
September 09, 2020

anzor bolkvadze

100.0 GEL
September 09, 2020

თეა შარაშიძე

2.0 GEL
September 05, 2020

ია სურმანიძე

2.0 GEL
September 05, 2020

ია გელაძე

2.0 GEL
September 05, 2020

იამზე შაინიძე

2.0 GEL
August 31, 2020

მარინა შაინიძე

2.0 GEL
August 31, 2020

მელანო ვახტანგური

2.0 GEL
August 31, 2020

ფატმან ცეცხლაძე

5.0 GEL
August 31, 2020

ciala shainidze

2.0 GEL
August 31, 2020

gultamze bolkvadze

2.0 GEL
August 31, 2020

naira bolkvadze

2.0 GEL
August 31, 2020

rusudan mamuladze

2.0 GEL
August 31, 2020

nata abashidze

2.0 GEL
August 31, 2020

ნინო ქონიაძე

4.0 GEL
August 26, 2020

Salome Abuladze

10.0 GEL
August 21, 2020

გიორგი ბოლქვაძე

20.0 GEL
August 21, 2020

iamze meladze

5.0 GEL
August 21, 2020

ciuri solomonidze

3.0 GEL
August 21, 2020

iamze shavadze

3.0 GEL
August 21, 2020

თორნიკე კაკაციძე

3.0 GEL
August 21, 2020

sofo qoniadze

2.0 GEL
August 21, 2020

ფატიმა ბოლქვაძე

2.0 GEL
August 21, 2020

ალექსანდრე ზიბზიბაძე

20.0 GEL
August 20, 2020

რუსუდან ვარშალომიძე

2.0 GEL
August 19, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
August 17, 2020

მედეა კოპალეიშვილი

2.0 GEL
August 16, 2020

ნინო გაბრიაძე

2.0 GEL
August 16, 2020

გოგი ბოლქვაძე

3.0 GEL
August 14, 2020

nana abciauri

2.0 GEL
August 12, 2020

რამაზ ხმალაძე

2.0 GEL
August 06, 2020

როდამ შავაძე

5.0 GEL
August 05, 2020

დიანა ეგიაზაროვა

10.0 GEL
August 05, 2020

lela dzirkvadze

2.0 GEL
August 05, 2020

შალვა ოთანაძე

2.0 GEL
August 04, 2020

Რუსუდან Ბოლქვაძე

4.0 GEL
August 03, 2020

ლაშა აბაშიძე

2.0 GEL
August 03, 2020

სოფიო გაჩეჩილაძე

10.0 GEL
August 01, 2020

Davit Bolkvadze

20.0 GEL
July 31, 2020

Jemal Abuladze

5.0 GEL
July 31, 2020

ნატო ხინკილაძე

2.0 GEL
July 31, 2020

დამირ თავართქილაძე

2.0 GEL
July 30, 2020

ნანო შაინიძე

5.0 GEL
July 30, 2020

როდამ შავაძე

5.0 GEL
July 30, 2020

ნინო ქარცივაძე

2.0 GEL
July 29, 2020

იაგო ბოლქვაძე

2.0 GEL
July 29, 2020

ფატიმა ბოლქვაძე

5.0 GEL
July 29, 2020

ნინო ზოიძე

5.0 GEL
July 29, 2020

Iura Kochalidze

5.0 GEL
July 29, 2020

jemal abuladze

5.0 GEL
July 28, 2020

იმედა მახარაძე

5.0 GEL
July 28, 2020

nato chogadze

5.0 GEL
July 28, 2020

ლადო აბულაძე

5.0 GEL
July 28, 2020

მუხამედ ბერიძე

5.0 GEL
July 28, 2020

Nuri Gorgadze

5.0 GEL
July 28, 2020

Malkhaz Katamadze

5.0 GEL
July 28, 2020

მზევინარ სურმანიძე

5.0 GEL
July 27, 2020

Giorgi Abuladz

2.0 GEL
July 27, 2020

ხათუნა თავართქილაძე

5.0 GEL
July 27, 2020

ესმა ანანიძე

5.0 GEL
July 27, 2020

თამუნა ქედელიძე

5.0 GEL
July 27, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
July 26, 2020

ივლიტა გოგუა

5.0 GEL
July 26, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
July 26, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
July 26, 2020

ლაშა ბოლქვაძე

10.0 GEL
July 24, 2020

Nini Abuladze

2.0 GEL
July 24, 2020

ხათუნა დეკანაძე

5.0 GEL
July 24, 2020

Jambulat Meladze

5.0 GEL
July 24, 2020

Nargiz Dekanadze

10.0 GEL
July 24, 2020

ივლიტა გოგუა

7.0 GEL
July 23, 2020

გოგიტა მელაძე

20.0 GEL
July 23, 2020

თამუნა რამაზი

5.0 GEL
July 23, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
July 23, 2020

ნადიმ აბულაძე

2.0 GEL
July 22, 2020

სულხან ბოლქვაძე

2.0 GEL
July 22, 2020

თამარ შავაძე

2.0 GEL
July 22, 2020

თომა კაკაბაძე

5.0 GEL
July 22, 2020

ბექა აბულაძე

20.0 GEL
July 21, 2020

ნიკა წულუკიძე

10.0 GEL
July 21, 2020

Lia Makharadze

5.0 GEL
July 21, 2020

მაგდალენა ბოლქვაძე

5.0 GEL
July 21, 2020

Nazi Mamuladze

3.0 GEL
July 21, 2020

ბაჩანა ბასილაია

10.0 GEL
July 20, 2020

ანონიმური

7.0 GEL
July 20, 2020

ელენა დარჯანია

5.0 GEL
July 19, 2020

Natali Kenkadze

10.0 GEL
July 19, 2020

Davit Sidamonidze

5.0 GEL
July 18, 2020

ქეთი ხიმშიაშვილი

5.0 GEL
July 18, 2020

Dito qBagdavadze

20.0 GEL
July 17, 2020

ნადიმ ბოლქვაძე

12.0 GEL
July 16, 2020

Regional network for cooperation and development

5.0 GEL
July 15, 2020

თამაზ ირემაძე

10.0 GEL
July 14, 2020

Mamuka Tavartkiladze

50.0 GEL
July 14, 2020

ლაშა ბოლქვაძე

20.0 GEL
July 14, 2020

ნათია ვაშაყმაძე

5.0 GEL
July 13, 2020

guranda grigolia

5.0 GEL
July 12, 2020

Irma Abashidze

5.0 GEL
July 11, 2020

დათო ცეცხლაძე

5.0 GEL
July 11, 2020

Sopiko NAKASHIDZE

2.0 GEL
July 09, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
July 09, 2020

ირინა გობაძე

5.0 GEL
July 09, 2020

ანონიმური

50.0 GEL
July 08, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
July 07, 2020

Nanka Kvachadze

2.0 GEL
July 06, 2020

Gogita Gogoladze

5.0 GEL
July 06, 2020

tornike gamer

5.0 GEL
July 06, 2020

Xvicha Shainidze

10.0 GEL
July 06, 2020

romeo tcholaria

5.0 GEL
July 06, 2020

ლია ბოლქვაძე

2.0 GEL
July 06, 2020

საბა ხიმშიაშვილი

5.0 GEL
July 06, 2020

ქეთი ბოლქვაძე

5.0 GEL
July 05, 2020

ცეზარი კახაძე

20.0 GEL
July 05, 2020

მანანა ბოლქვაძე

10.3 GEL
July 04, 2020

Merabi Abuladze

10.0 GEL
July 04, 2020

luxumi shelia

10.0 GEL
July 04, 2020

Tamar Khimshiashvili

5.0 GEL
July 04, 2020

როსტომ ცეცხლაძე

5.0 GEL
July 03, 2020

shota takidze

5.0 GEL
July 03, 2020

Mamuka Tarieladze

5.0 GEL
July 03, 2020

Juba Lika

10.0 GEL
July 03, 2020

Nika Kvaracxelia

2.0 GEL
July 03, 2020

Sopho Nakashidze

2.0 GEL
July 03, 2020

სოფო დეკანაძე

3.0 GEL
July 03, 2020

Jeka Qarosanidze

10.0 GEL
July 03, 2020

Luka Qamushadze

2.0 GEL
July 03, 2020

Mamuka Tavartkiladze

23.7 GEL
July 02, 2020

საბა ლომთაძე

20.0 GEL
July 02, 2020

Mamuka Tavartkiladze

59.0 GEL
July 02, 2020

Mamuka Tavartkiladze

5.0 GEL
July 01, 2020

რამაზ ხმალაძე

12.0 GEL
July 01, 2020

David Shelegia Shelegia

2.0 GEL
June 30, 2020

Mamuka Tavartkiladze

3.0 GEL
June 30, 2020

Mamuka Tavartkiladze

60.0 GEL
June 30, 2020

ლევან საგინაძე

35.0 GEL
June 30, 2020

რამაზ ხმალაძე

25.0 GEL
June 30, 2020

tornike gamer

2.0 GEL
June 30, 2020

დავით თავართქილაძე

10.0 GEL
June 30, 2020

Rusa Geladze

12.0 GEL
June 30, 2020

Надежда Души Твоей

10.0 GEL
June 29, 2020

Anna Barikhashvili

2.0 GEL
June 29, 2020

Roman Shantadze

5.0 GEL
June 29, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 29, 2020

იზოლდა სურმანიძე

20.0 GEL
June 29, 2020

Gogi Bolkvadze

11.0 GEL
June 29, 2020

Mari Gabedava

10.0 GEL
June 28, 2020

მარიამ ფურცვანიძე

10.0 GEL
June 28, 2020

თათია ქონიაძე

10.0 GEL
June 27, 2020

Tako Bolqvadze

4.0 GEL
June 27, 2020

ნადიმ ბოლქვაძე

15.0 GEL
June 26, 2020

ინეზა ბოლქვაძე

12.0 GEL
June 26, 2020

Lia Makharadze

10.0 GEL
June 26, 2020

სულხან ფასანიძე

31.0 GEL
June 26, 2020

ედნარ ბოლქვაძე

3.0 GEL
June 26, 2020

Lela Shavadze

7.0 GEL
June 26, 2020

Natia Tsetskhladze

5.0 GEL
June 26, 2020

Khatuna Bolqvadze

15.0 GEL
June 26, 2020

კობა ბოლქვაძე

5.0 GEL
June 25, 2020

Natia Surmanidze

10.0 GEL
June 25, 2020

რამაზ გელაძე

10.0 GEL
June 25, 2020

ციური სოლომონიძე

15.0 GEL
June 25, 2020

იამზე ბოლქვაძე

5.0 GEL
June 25, 2020

დარიკო მელაძე

4.0 GEL
June 25, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 25, 2020

ნინო ქონიაძე

10.0 GEL
June 25, 2020

Achiko Bolqvadze

5.0 GEL
June 25, 2020

Gia Davitadze

20.0 GEL
June 24, 2020

ანონიმური

15.0 GEL
June 24, 2020

Guranda Gogitidze

4.0 GEL
June 24, 2020

ნათია ვასაძე

20.0 GEL
June 24, 2020

Guranda Tavartqiladze

5.0 GEL
June 24, 2020

Khatuna Bolkvadze

2.0 GEL
June 23, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 23, 2020

Nino Tikurishvili

10.0 GEL
June 23, 2020

Shorena Sujashvili

20.0 GEL
June 23, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 23, 2020

ანონიმური

15.0 GEL
June 23, 2020

2.0 GEL
June 23, 2020

ვახო ბერიძე

30.0 GEL
June 23, 2020

Madona Bolqvadze

15.0 GEL
June 23, 2020

Jumber Dimitradze

30.0 GEL
June 23, 2020

Nargiz Dekanadze

10.0 GEL
June 23, 2020

Qedelidze Noshrevan

5.0 GEL
June 23, 2020

Didebuli Mtis Arwivi

20.0 GEL
June 23, 2020

Amiran Khimshiashvili

15.0 GEL
June 23, 2020

Sofo Qoniadze

25.0 GEL
June 23, 2020

Temuri Surmanidze

9.0 GEL
June 23, 2020

Maxo Abuladze

5.0 GEL
June 23, 2020

Nineli Shavadze

2.0 GEL
June 23, 2020

თენგიზ ტუნაძე

10.0 GEL
June 23, 2020

Iako Meladze

7.0 GEL
June 23, 2020

ფატიმა ბოლქვაძე

20.0 GEL
June 23, 2020

Magda Tsetskhladze

2.0 GEL
June 22, 2020

Tamar Tsetskhladze

5.0 GEL
June 22, 2020

Keti Kuchukhidze

6.0 GEL
June 22, 2020

ანონიმური

27.0 GEL
June 22, 2020

როლანდ აბულაძე

2.0 GEL
June 22, 2020

Davit Qoniadze

5.0 GEL
June 22, 2020

Eldar Bolkvadze

19.0 GEL
June 22, 2020

ალბერტ ბოლქვაძე

10.0 GEL
June 22, 2020

Jemali Kakhadze

5.0 GEL
June 22, 2020

Tornike Kakacidze

5.0 GEL
June 22, 2020

Lia Makharadze

5.8 GEL
June 22, 2020

Jambuli Abuladze

5.0 GEL
June 22, 2020

Gauq Mdaa

15.0 GEL
June 22, 2020

Ledi Dekanadze

5.0 GEL
June 22, 2020

ბულბული აბაშიძე

8.0 GEL
June 22, 2020

Nuri Gorgadze

6.0 GEL
June 22, 2020

Mate Bubashvili

5.0 GEL
June 21, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 21, 2020

Lana Chaduneli

2.0 GEL
June 21, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 20, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 20, 2020

Jilda Beridze

10.0 GEL
June 19, 2020

Tamar Janelidze

5.0 GEL
June 19, 2020

murka dzirkvadze

10.0 GEL
June 19, 2020

ასლან ტუნაძე

5.0 GEL
June 18, 2020

Xatia Dzirkvadze

2.0 GEL
June 18, 2020

Ramaz Bolqvadze

10.0 GEL
June 18, 2020

Achi Zoidze

5.0 GEL
June 18, 2020

ანონიმური

2.0 GEL
June 17, 2020

გიული ბოლქვაძე

5.0 GEL
June 17, 2020

Giorgi Agirbaia

10.0 GEL
June 17, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
June 17, 2020

Irakli Abuladze

5.0 GEL
June 17, 2020

giorgi abuladze

5.0 GEL
June 17, 2020

Khulo LAG

5.0 GEL
June 17, 2020

Ana Tavartqiladze

5.0 GEL
June 16, 2020

Tamta

15.0 GEL
June 16, 2020

fatman cecxladze

2.0 GEL
June 16, 2020

ანონიმური

10.0 GEL
June 16, 2020

Madona Bolqvadze

2.0 GEL
June 16, 2020

ანონიმური

5.0 GEL
June 15, 2020

Lia Phutkaradze

2.0 GEL
June 15, 2020

ანონიმური

1.0 GEL
June 15, 2020

ასმათ ბოლქვაძე

2.0 GEL
June 15, 2020

ანონიმური

0.1 GEL
June 04, 2020

ანონიმური

0.1 GEL
June 04, 2020

Not found

If you need a small description, use this space with the given font style

Campaign location

2

Contribution given

ბავშვების ღიმილი!

56 A unique supporter