Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

See more ideas More about us
News

Stories about us

 • Placeholder image

  მეტი იდეების კონკურსის შესახებ

  orbelianimeti.ge საქართველოში სახალხო დაფინანსების პირველი პლატფორმაა, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა. პლატფორმის მიზანია, ხელი შეუწყოს სოციალური პროექტების განხორციელებას, დაეხმაროს და მიცეს მოტივაცია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა და სურვილი განახორციელონ საინტერესო პროექტები და შეცვალონ ან უკეთესი გახადონ თავიანთი ქალაქი თუ რეგიონი. ასევე, დაინერგოს Crowdfunding-ის კულტურა საქართველოში. სახალხო დაფინანსების (Crowdfunding) მთავარი იდეა ბევრი ადამიანის მიერ, ერთიანი ძალისხმევითა და აქტიური ჩართულობით საერთო პროექტების განხორციელებაა. ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე „იდეების კონკურსი“ მიმდინარეობს , რაც იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს საკუთარი ინიციატივა, რომელიც კონკრეტულითემის თუ საზოგადოების კეთილდღეობაზე იქნება ორიენტირებული.   „იდეების კონკურსი“ 2020 წლიდან USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ცდილობს დაეხმაროს ახალგაზრდებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, სოციალურ მეწარმეებსა თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს მოიპოვონ საკმარისი დაფინანსება საკუთარი პროექტების და სოციალური ინიციატივების განსახორციელებლად თანადაფინანსების პრინციპით.   იდეის ავტორებს პლატფორმის საშუალებით შეუძლიათ მოაგროვონ პროექტისთვის სასურველი თანხის 30%, ხოლო 70% „ორბელიანი მეტის” დონორი ორგანიზაციის მიერ იფარება. ისინი პლატფორმაზე 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ აწარმოონ ქრაუდფანდინგ კამპანია და საკუთარი ინიციატივა უცხო ადამიანების დახმარებით რეალობად აქციონ.

 • Placeholder image

  "I want someone to take care of me when i get old ..."

  Tako Bakradze is the winner of  the Orbeliani Meti’s contest of ideas, and her idea is to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi.  In order to make the possibility of studying ceramics  for the seniors, she moved to Martkopi with her family and created a studio, where the seniors are given the opportunity to practice. Tako shares with us what changes her initiative will bring to society: “The support of Orbeliani Mati does not start from 70% financial co-financing, but from the preparation we start to shoot a video so that our idea can see the light of day and reach the hearts of many people. The video of Ulevi Ceramics had 279 shares within 24 hours of being posted on social networks, without any artificial intervention or sponsored advertising. Despite the fact that we believe in our idea and we have understood our social responsibility, which involves returning people over 60 years of age to society and effectively using their years of experience, we were still pleasantly surprised  by the reaction of the people to the video. This showed us even more how acute the problem of socialization of the elderly is in our country and how we need to start taking action to solve this problem as soon as possible. A lady who made a donation to give a free pottery lesson to seniors from Martkopi., wrote us one phrase, “I want them to take care of me in my old age”… This phrase has become the starting point from which we realize that caring for one another is the foundation of a healthy society.Each donation we receive from donors brings us one step closer to allowing ten elderly people of Martkofi to enjoy a friendly and age-stereotype-free space, develop a new hobby and have a source of income from a pleasant job. So important is the involvement of people who make their own contribution to the health and diversity of their senior years, we are confident that we will be able to open more workshops in the future to bring more seniors back into society.” Learn more about Tako’s Idea!

 • Placeholder image

  What is a CROWDFUNDING?

  Crowdfunding helps people turn their ideas into reality, get enough funding to implement their projects and social initiatives. The main idea of crowdfunding is the implementation of common projects by many people with united efforts and active participation! The advantage of crowdfunding (public financing) is that it is possible to obtain financing without the participation of banks, various funds and exchanges. This is a more democratic method – you have the opportunity to present your idea to a large number of potential financiers in the online space Crowdfunding allows as many people as possible to be interested in your idea, which will bring good to society. There are several types of crowdfunding: Donation-based crowdfunding, which involves collecting donations from supporters for your project. In the case of incentive-based crowdfunding, the project author thanks the donor with a symbolic reward. Equity-based crowdfunding means that donors receive a percentage of the company’s stock in exchange for their support. And finally, loan-based financing, in which the project author undertakes to return the donation after a certain period of time. Which type of crowdfunding you choose depends on the needs of your project. If you have an idea that you want to make a reality or become a part of something valuable and strengthen a region with a donation, the crowdfunding platform provides exactly these opportunities!

 • Placeholder image

  "Competition of ideas" - step for change

  Do you want to change the life of your community for the better? If you have time, energy, creativity and ideas, if you are a blogger, IT specialist, architect, student, teacher, journalist, civil servant, artist, designer, entrepreneur or just an active citizen, if you don’t want to wait patiently, how your community, village is changing , city streets, neighborhood, school, garden, park and youth life, then you yourself change the life of your community for the better! OrbelianiMeti’s ideas competition is a step towards change! Present your idea on our platform – what do you want to change in your community/village/city. As a result of participation: – your idea will be considered by the competition jury; – If you win, you will receive funding for your idea! – develop your idea with the help of industry experts and associates; – You will participate in advocacy and community mobilization trainings and get to know other activists; – If the idea is implemented, you can share your success with other startup project authors! Ecology, greening, transport and mobility, education and youth involvement, urban space development or culture. What is your idea about? Anyone can submit an idea throughout Georgia, including: individuals, initiative groups, civil movements and activists. Ideas can be submitted after registering on the platform. You can find more information about the competition on our Facebook page – Orbeliani Meti • Orbeliani Meti For more information, write to us on Facebook or email – orbelianimeti@gmail.com

Transparency
ENG | hy | GEO | AZ

“იდეების კონკურსი” – ჟიურის წევრები

April 8, 2024

გაიცანით “იდეების კონკურსის” ჟიურის წევრები, რომლებმაც მეორე ეტაპზე გადასული 30 ინიციატივიდან ობიექტურად გამოავლინეს გამარჯვებული იდეის ავტორები და  გაუზირეს მათ საკუთარი გამოცდილებები და რეკომენდაციები.

ედო ფარცვანია ახალგაზრდული სივრცე ,,მეგობარის”დამფუძნებელია, მისი აზრით , იდეების კონკურსის საშუალებით ადამიანები პოულობენ თავიანთი იდეების მხარდამჭერებს და იდეის რეალიზებისთვის მეტი შანსი ეძლევათ. სახალხო დაფინანსებაში ჩართულობით კი საზოგადოებას უფრო აქტიურს ვხდით და ვაძლევთ მაგალითებს თუ როგორ შექმნან უკეთესი გარემო.

მარიამ მჭედლიშვილი – პროექტ “ჩართეს” ხელმძღვანელი, CSRDG – სოციალური მეწარმეობის პროგრამის ახალგაზრდული პროექტების მენეჯერი.

 გიზიარებთ მარიამის აზრის ორბელიანი მეტის იდეების კონკურსზე : 

რა შესაძლებლობას აძლევს იდეების კონკურსი მოქალაქეებს?

სწორედ ასეთი კონკურსების დახმარებით არის შესაძლებელი, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, იდეები აქციონ რეალობად. ხშირ შემთხვევაში, რიგითი მოქალაქეებს აქვთ სიანტერესო, ინოვაციური იდეები, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში შეუძლიათ სასიკეთო ცვლილებები მოუტანონ არა მარტო მცირე ჯგუფებს, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებასაც.
თქვენი აზრით რა როლი ენიჭება სახალხო დაფინანსებას სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარებაში?
სამოქალაქო აქტივისტები, ადამიანები, ვისაც მათ გარშემო არსებული რეალობის შეცვლა სურთ და ამისათვის საჭირო უნარები და მოტივაცია აქვთ, ხშირად, ფინანსური რესურსების სიმცირის ან არ არსებობის გამო იხევენ უკან.  სახალსო დაფინანსება საშუალებას აძლევს,  რომ მეტი ადამიანი დაინტერესდეს მათი იდეით და ერთიანი ძალებით განახორციელონ პროექტები. ის რაც შეუძლებელი ჩანს ერთისთვის, დაძლევადი და მიღწევადი ხდება ერთიანი ძალებით. “

რატი ჭეიშვილი – ახალგაზრდული პოლიტიკის ექსპერტი.

 

რა შესაძლებლობას აძლევს იდეების კონკურსი მოქალაქეებს?


იდეების კონკურსი არის ეფექტიანი და ეფექტური შესაძლებლობა მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ მათი თემის, მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც ძალისხმევას და დროს ხარჯავენ სხვების დახმარებასა თუ სოციალური პროექტების განვითარებაში, დადებითი ცვლილებებისა და ჯანსაღი დემოკრატიის მთავარი გარანტორები არიან. ასეთი კონკურსების მეშვეობით ისინი ახერხებენ ისეთი ინიციატივების და პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური კონკრეტული საზოგადოებისთვის და ხელს უწყობენ მათში საზოგადოების სხვა წევრების ჩართულობასაც.

თქვენი აზრით რა როლი ენიჭება სახალხო დაფინანსებას სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარებაში?


სახალხო დაფინანსება ტრადიციული დაფინანსების მნიშვნელოვანი ალტერნატივაა. ის შეიძლება იყოს უსწრაფესი გზა იდეების და ინიციატივების განვითარებისთვის, მხარდამჭერების მობილიზებისთვის, სასარგებლო ცვლილებების განხორციელებისთვის და ამგვარად, ფინანსებსა და სხვა რესურსებს ყველასთვის ადვილად ხელმისაწვდომს ხდის. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ამ გზით შესაძლებელია შეფასება, კონკრეტული საკითხი თუ ინიციატივა რამდენად აქტუალური საზოგადოებისთვის.

 

თაკო ბაქრაძე-  სოციალური საწარმოს “ულევი კერამიკის” თანადამფუძნებელი. გიზიარებთ თაკოს აზრს იდეების კონკურსსა და ქრაუდფანდინგზე :

” იდეების კონკურსი მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს ერთის მხრივ თავიანთი იდეის შესახებ ფართო აუდიტორიას მიაწვდინოს ხმა და მოიპოვოს მათი როგორც პიროვნული სიმპათია და მხარდაჭერა, ისე ფინანსური თანადგომა. ხალხისგან დადებითი უკუკავშირი ეხმარება იდეის ავტორს კიდევ უფრო მეტ თავდაჯერებულობაში და იმაში, რომ დარწმუნდეს თავისი წამოწყების სისწორეში.

როცა ჩვენი იდეა ქრაუდფანდინზე იდო, ბევრი ადამიანი გვწერდა პირად შეტყობინებებს და ერთი მათგანი განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა “მინდა სიბერეში ჩემზეც იზრუნონ”.

ერთია როცა ახლობლები, მეგობრები, ნათესავები გიჭერენ მხარს შენი იდეის დონაციას აკეთებენ და როცა სრულებით უცნობი ადამიანებისთვის ხდები იმის მოტივაცია, რომ იდეას დაუჭირონ მხარი, თანამონაწილენი გახდნენ მათ გარემოში მიმდინარე პოზიტიური სამოქალაქო ინიციატივების, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმის გაცნობიერებით, რომ რაც შენს გარშემო ხდება, შეიძლება პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად მაინც გეხება, მთავარი მამოძრავებელი ღერძია მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე საზოგადოების. ჯანსაღ საზოგადოებას მხოლოდ მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე ადამიანები ქმნიან. “

Did you like the article?

Share on social platforms