ხელოვნება

თეატრი ცვლილებებისთვის
თეატრი ცვლილებებისთვის
თეატრი ცვლილებებისთვის ახალგაზრდების შემოქმედებითი თვითრეალიზაციის ხელშემწყობი...
4,290.0 ლარი
100%
0
დღე დასრულებამდე
შენი, ჩემი, ჩვენი სახლი – ნუკრიანში
შენი, ჩემი, ჩვენი სახლი – ნუკრიანში
,,ნუკრიანის სახელოსნოებში” ისევ დაგვიდგა ძნელბედობის ჟამი და ჩვენ თქვენი დახმარება...
354.0 ლარი
3.54%
0
დღე დასრულებამდე