შშმ პირების მხარდაჭერა

აჩუქე  მომავალი აუტიზმის მქონე ადამიანებს
აჩუქე მომავალი აუტიზმის მქონე ადამიანებს
თქვენს გვერდით ბევრი განსხვავებული ადამიანი ცხოვრობს... მაგალითად აუტიზმის სპექტრის...
7,191.0 ლარი
100%
0
დღე დასრულებამდე
ინკლუზიურ თეატრალური წრე
ინკლუზიურ თეატრალური წრე
თეატრი რეგიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელია, განსაკუთრებით კი სოციალურად...
200.0 ლარი
4.00%
0
დღე დასრულებამდე